PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Uczestnicy ŚHP na warsztatach plastycznych w WTZ „Nadzieja”
Wysłano 12.02.2015 o godz. 13:24:32
zdj_2.jpgNiedługo będziemy obchodzić Walentynki, dlatego uczestnicy ŚHP Namysłów postanowili  przygotować z tej okazji  kartki. W dniu 11.02.2015 roku udali się do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Namysłowie, by wspólnie z ich podopiecznymi wykonać walentynki. Opiekunki z „Nadziei” poinstruowały wszystkich uczestników warsztatów w jaki sposób wykonać pracę z przygotowanych przez nie materiałów. Młodzież ŚHP z dużym zaangażowaniem  uczestniczyła w zajęciach, podczas których rozmawiali z podopiecznymi WTZ.

Więcej »

Młodzież z ŚHP na spektaklu profilaktycznym w Namysłowskim Domu Kultury
Wysłano 12.02.2015 o godz. 08:49:11
ohp.jpg11 lutego br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury, odbył się spektakl profilaktyczny dotyczący uzależnienia młodzieży od narkotyków, wystawiany przez aktorów z Agencji Artystycznej „JOANNA”. Widzami spektaklu byli także uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie, na który z ogromną ciekawością i zainteresowaniem udali się wraz z wychowawcą. Problemy z uzależnieniem od narkotyków, które starali przekazać aktorzy, występujący w spektaklu, dotyczą obecnie bardzo wielu młodych ludzi.

Więcej »

Dzień Bezpiecznego Internetu w ŚHP Namysłów
Wysłano 12.02.2015 o godz. 08:46:55
ohp.jpgUczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie, należący do Klubu Aktywnych realizują inicjatywę pt „Wyloguj się do życia”, której głównym celem jest uświadomienie młodym ludziom  zagrożeń wynikających z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu. W dniu 10.02.2015 obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, w którym uczestnicy ŚHP również wzięli udział. Był to doskonały moment na podsumowanie podjętych  oraz omówienie przyszłych działań. Aktywni opracowali wyniki ankiet, które przeprowadzili wśród młodzieży z lokalnych szkół.

Więcej »

Lekcja przedsiębiorczości w ŚHP Namysłów
Wysłano 12.02.2015 o godz. 08:40:55
nr_1.jpgW dniu 11.02.2015 r. w Świetlicy Środowiskowej namysłowskiego hufca odbyły się zajęcia  z grupą III Gimnazjum, które prowadziła pani Dorota Sadowska- pracownik namysłowskiego oddziału BGŻ S.A. Pani Sadowska przedstawiła ofertę banku, zaproponowała uczestnikom możliwość skorzystania z najkorzystniejszych usług namysłowskiego oddziału BGŻ. Uczestnicy chętnie słuchali propozycji, jakie przedstawiała pani doradca. Tym bardziej, iż większość z uczestników grupy III to osoby pełnoletnie. 

Więcej »

Przestępczość wśród nieletnich – spotkanie w 8-4 HP Nysa
Wysłano 12.02.2015 o godz. 08:36:21
1_6.JPGUczestnicy Hufca Pracy w Nysie w dniu 10.02.2015  wzięli udział w spotkaniu mającym  na celu eliminowanie zachowań ryzykownych wśród nieletnich. Prelekcję poprowadziła nadkomisarz  Małgorzata Jeżewska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie. Policjantka  wyjaśniła młodzieży jakie zachowania mogą być zachowaniami ryzykownymi. Omówiła przykładowe formy przestępstw, szczególnie niebezpiecznych dla życia i  zdrowia ludzkiego.

Więcej »

Opiekunka dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych - rozpoczął się kolejny kurs zawodowy w Namysłowie
Wysłano 12.02.2015 o godz. 08:28:43
ohp.jpgDnia 9 lutego 2015 r. rozpoczął się kolejny kurs zawodowy realizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy”, a mianowicie kurs opiekunki dzieci, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom szkolenia specyfiki zawodu opiekunki i uzmysłowienie zakresu obowiązków, jak również uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie uczestników szkolenia do rozpoczęcia pracy w zakresie opieki nad dziećmi,  ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi.

Więcej »

Kluczbork: Pierwszy dzień staży zawodowych w ramach programu „Równi na rynku pracy”
Wysłano 12.02.2015 o godz. 08:24:13
ohp.jpgPo wielu trudach związanych z udziałem w wielu przedsięwzięciach, 8 uczestników rozpoczęło dziś staż zawodowy na stanowiskach tj. sprzedawca, magazynier, pracownik biurowy, pomoc nauczyciela, szwaczka. To dla każdego uczestnika najprzyjemniejszy okres, bo wiąże się to już ze zdobywaniem umiejętności zawodowych na konkretnym stanowisku oraz z comiesięczną wypłatą stypendium stażowego. Miejsce odbywania stażu zostało ustalone między pośrednikiem i uczestnikiem projektu. Staże realizowane są w firmie Flaxpol, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym,  PGKiM, Przedszkolu oraz w sklepie z farbami.

Więcej »

Rozpoczęły się zajęcia z ECDL w Namysłowie
Wysłano 12.02.2015 o godz. 08:20:41 | Ostatnia modyfikacja: 12.02.2015 o godz.: 08:25:02
1_5.JPGEuropejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w skrócie ECDL to kolejny kurs, który rozpoczął się 09 lutego br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Namysłowie dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy” w ramach inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.
ECDL to jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera. Wcześniej w Polsce nazywany był Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy.

Więcej »

Zajęcia poświęcone cyberprzemocy w 8-4 HP Nysa
Wysłano 12.02.2015 o godz. 08:15:29
2.jpgDnia 09.02.2015 młodzież 8-4 HP Nysa wzięła udział w zajęciach poświeconych cyberprzemocy i bezpieczeństwu w sieci. Cyberprzemoc czyli przemoc z użyciem nowych technologii stała się w ostatnich latach bardzo poważnym problemem. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy są zmiany społeczne jakie spowodował powszechny dostęp do telefonów komórkowych i Internetu.

Więcej »

Opolska Rada Młodzieży Hufca w przedszkolu integracyjnym „Iskierka” w Opolu
Wysłano 12.02.2015 o godz. 08:10:49
Fot.1.jpg6 lutego br. opolska młodzież samorządowa po raz kolejny zaniosła zebrane plastikowe nakrętki do Przedszkola specjalnego „Iskierka” w Opolu. Zbiórka trwa cały rok. Rada Młodzieży Hufca w każdej klasie przygotowała kartonowe pudełka, do których uczniowie regularnie wrzucają plastikowe nakrętki.

Więcej »

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS