PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Egzamin Gimnazjalny w 8-4 HP Nysa
Wysłano 20.04.2018 o godz. 09:36:37

egzamin3.jpgReforma oświaty spowodowała wygaszanie gimnazjów. Nasi uczestnicy,  którzy w tym roku zdają egzamin gimnazjalny są przedostatnim rocznikiem przystępującym do tego testu. Tegoroczny końcowy sprawdzian odbył się w dniach: 18, 19 i 20 kwietnia. Pierwszego dnia jak co roku pisano test z części  humanistycznej. Drugi poświęcony był na przedmioty matematyczno–przyrodnicze, natomiast ostatni na test językowy.

Więcej »

Transgraniczne Targi Pracy i Giełdy Edukacji w Głubczycach
Wysłano 20.04.2018 o godz. 09:07:27

gl1.jpgW dniu 18 kwietnia 2018 roku w Głubczycach w Ratuszu Miejskim w „Sali pod Aniołem”, odbyły się kolejne Targi Pracy i Edukacji, organizowane wspólnie przez Opolska Wojewódzka Komendę OHP w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach i Starostę Głubczyckiego. Tegoroczne spotkanie pracodawców oraz przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych odbyło się w ramach Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskidy pod nazwą - Transgraniczne Targi Pracy i  Giełdy Edukacji. W targach uczestniczyli przedstawiciele pracodawców z Polski oraz Czech.

Więcej »

Młodzieżowe Biuro Pracy na IX Giełdzie Pracy Uniwersytetu Opolskiego
Wysłano 19.04.2018 o godz. 15:06:06

daniela_1.jpgW dniu 18.04.2018r. Młodzieżowe Biuro Pracy w  Opolu uczestniczyło w IX Giełdzie Pracy, organizowanej przez Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego. Tegoroczna Giełda Pracy została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała część targową na której zainteresowani studenci mogli zapoznać się z ofertami pracy, staży i praktyk, oferowanych przez przedstawicieli największych firm, stowarzyszeń i instytucji w naszym regionie.

Więcej »

MCK w Kluczborku - kurs komputerowy
Wysłano 19.04.2018 o godz. 14:48:59

klucz.jpgW MCK w Kluczborku dobiegł właśnie końca 30 – godzinny kurs z zakresu obsługi programów komputerowych. 10 uczestników projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia- EFS” pod czujnym okiem trenera - Pana Wojciecha Topolewskiego przyswajało wiedzę z zakresu: podstaw obsługi komputera i programów MS Office, graficznej obróbki zdjęć, tworzenia stron internetowych, mediów społecznościowych i ich wykorzystania w poszukiwaniu pracy, a także kwestii bezpieczeństwa w sieci oraz praw autorskich.

Więcej »

Opolska młodzież na wycieczce w ogrodzie zoologicznym
Wysłano 19.04.2018 o godz. 14:44:57

zoo2.jpg18.04.2018r. młodzież z Hufca Pracy w Opolu wzięła udział w wycieczce do opolskiego ogrodu zoologicznego. W wyjściu uczestniczyły wszystkie klasy drugie oraz siódme, podczas gdy ich starsi koledzy pisali egzamin gimnazjalny. Młodzież z dużym zainteresowaniem przyglądała się różnym gatunkom fauny i flory, mając jednocześnie okazję do tego, aby obejrzeć nowopowstałą szklarnię, w której znajduje się 13 gatunków objętych ochroną.

Więcej »

Sprawny w zawodzie – Kucharz
Wysłano 19.04.2018 o godz. 14:11:41

k5.jpg17 kwietnia w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie odbył się Wojewódzki Konkurs pn. „Sprawny w zawodzie –Kucharz”. Konkurs był skierowany dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz rzemieślniczej nauki zawodu kończących w roku szkolnym 2018 przygotowanie zawodowe w zawodzie kucharz. W zmaganiach konkursowych wzięły udział   dwuosobowe zespoły z Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie, z Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu oraz HP w Nysie.

Więcej »

Kurs ECDL już za nami
Wysłano 19.04.2018 o godz. 13:44:47

ecdl2.jpgW Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu zakończyła się realizacja kursu ECDL Base dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Poprzez udział w zajęciach uczestnicy projektu nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera i jego systemu operacyjnego. Młodzieży przybliżona została również tematyka związana z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz formatowaniem, jak również korzystaniem z sieci informatycznych.

Więcej »

Egzamin Gimnazjalny w Namysłowie
Wysłano 19.04.2018 o godz. 13:38:40

2_1.jpgW całej Polsce, jak również w Zespole Szkół Społecznych dla Dorosłych, gdzie uczęszcza młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie rozpoczęły się Egzaminy Gimnazjalne 2018,  które mają zweryfikować  opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Do tego ważnego egzaminu w hufcu podeszło 23 uczestników.

Więcej »

"Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy" w Oleśnie
Wysłano 19.04.2018 o godz. 13:28:40

osiw2.jpgW dniach 16 – 17 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania zakończono pierwszy tzw. wewnętrzny etap corocznego konkursu " Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2018", który popularyzuje wiedzę z zakresu prawa pracy. Wychowawca prowadzący Marcin Kołacha na zajęciach lekcyjnych oraz podczas apelu ogłosił konkurs oraz jego podstawowe zasady.

Więcej »

Egzamin gimnazjalny w HP Opole
Wysłano 19.04.2018 o godz. 06:07:33

gim.jpgW dniu 18 kwietnia uczestnicy Hufca Pracy w Opolu przystąpili do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego sprawdzającej wiedzę z przedmiotów humanistycznych. Przed naszymi uczestnikami jeszcze dwa dni zmagań: 19 kwietnia odbędzie się część matematyczno-przyrodnicza, a 20 kwietnia egzamin z języka obcego nowożytnego.

Więcej »

Strona: 1 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS