PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

„Nasza przyszłość 3” w Środowiskowym Hufcu Pracy w Opolu
Wysłano 30.05.2011 o godz. 13:41:43

2.jpgW Środowiskowym Hufcu Pracy w Opolu realizowany jest projekt „Nasza Przyszłość 3” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3.

Projekt oferuje młodzieży szerokie wsparcie poprzez zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym, zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych uczestników.

Mając na uwadze bierność młodzieży, zajęcia poprzedzone zostały warsztatami aktywizująco – motywacyjnymi mającymi na celu pobudzenie młodzieży do aktywnego udziału w zajęciach. W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego uczestnicy od dwóch tygodni aktywnie nadrabiają zaległości szkolne na zajęciach wyrównawczych. Przed nimi jeszcze warsztaty socjoterapeutyczne, spotkania z doradcą zawodowym, udział w kołach zainteresowań, a w lipcu wyjazd na obóz.

W przerwie między zajęciami uczestnicy mogą się posilić i złapać chwilę wytchnienia przed kolejnymi zajęciami. W czasie wspólnych posiłków młodzież integruje się, wymienia uwagami na temat zajęć, oraz w luźnej atmosferze może porozmawiać z prowadzącymi oraz wychowawcami. Czas spędzony w miłej atmosferze mija bardzo szybko i pomimo zmęczenia uczestnicy wychodzą z zajęć bardzo zadowoleni.

Katarzyna Kosowska

1.jpg 2.jpg

Na zdjęciu:

Intensywna praca w czasie zajęć wyrównawczych

Na zdjęciu:

Młodzież nabiera energii w czasie wspólnego posiłku przed kolejnymi zajęciami

efer.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS