PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Jak Polacy z Litwinami w Nysie o Śląsku dyskutowali
Wysłano 17.07.2009 o godz. 09:02:09 | Ostatnia modyfikacja: 06.10.2009 o godz.: 14:25:07
P1240946.JPGW niedzielę 12 lipca 2009 zakończył się kolejny polsko-litewski obóz młodzieżowy, zorganizowany w Nysie przez Stowarzyszenie OHP, Terenowy Oddział w Opolu przy współpracy z OWK OHP . Tegoroczny projekt, pod nazwą „Polsko-litewskie warsztaty historyczne Śląsk Opolski- średniowiecze, a teraźniejszość„ jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu: Promocja wiedzy o Polsce, a także przez Urzędy Marszałkowski i Miasta Opola.
Cele obozu były różnorodne (m.in. pogłębianie współpracy między młodzieżą miast partnerskich Opola i Alytusa, promocja Opola i woj. opolskiego, aktywny i zdrowy wypoczynek młodzieży), to jednak najważniejszym było upowszechnienie wiedzy o historii Śląska i poznanie jego współczesnego dorobku. Korzystając z gościny Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nysie „Pod Ziębickim Lwem„ - program obozu realizowano m.in. poprzez wycieczki tematyczne do najważniejszych śląskich miejscowości, tj. do Opola , Brzegu, Otmuchowa (udział w Święcie Kwiatów), Paczkowa, Kamieńca Ząbkowickiego, Henrykowa, poznano podziemia kopalni złota w Złotym Stoku, zwiedzano oczywiście gruntownie zabytki Nysy.
Młodzież, przy udziale doskonale prowadzących zajęcia opolskich i brzeskich przewodników,  próbowała uzasadnić porównania zwiedzanych miast i obiektów do Aten (Opole), Wawelu (Zamek Piastów Śląskich w Brzegu), Wenecji (Kanał Młynówka w Opolu), Carcassonne (Paczków, który zachował bezcenną starówkę  i kompletne, średniowieczne obwarowania). Mimo zniszczeń i problemów, jakie na tych terenach pozostawiła po sobie II wojna światowa udało się zachować wiele historycznych kompleksów zabudowy śródmiejskiej. Na ziemiach Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego przez wieki budowano siedziby książąt, rycerzy i dumnych rodów magnackich, obecnie nieraz nadwątlone przez czas, zachowały jednak charakter „orlich gniazd”. Kraina ta to prawdziwy „skarbiec” najwyższej klasy zabytków. Perły architektury zdobiące te ziemie dobitnie poświadczają ich bogatą, wielokulturową historię, a specyfika staromiejskiej zabudowy miast stwarza niepowtarzalny urok. Wielkie wrażenie na uczestnikach obozu wywarł klasztor cystersów w Henrykowie. Trwało tu akurat Święto Księgi Henrykowskiej, co pozwoliło młodzieży na dokładne poznanie siedziby „białych mnichów”- opactwa cystersów, w którym powstał skarb polskiej kultury - Księga Henrykowska. W niej to opat Piotr zapisał po raz pierwszy w historii pełne polskie zdanie: day ut ia pobrusa, a ti poziwai (ja będę mielił, a ty odpocznij) Słowa te miał wypowiedzieć chłop Boguchwał do żony mielącej zboże. Dyskutowano o śląskich błogosławionych i świętych: Jacku, Wojciechu, Kindze, Jadwidze,  czy o nyskiej Marii Luizie Merkert . Nie mniejsze wrażenie na zwiedzających wywarło malarstwo Michała Willmanna, czy kaplica grobowa Piastów Ziębickich.
Uczestnicy obozu spróbowali swoich sił wędrując po Górach  Złotych – tu zdobyto szczyt Borówkowej (900 m. npm.), spróbowano wody mineralnej  „Zdzisław” w zakładzie przyrodoleczniczym „Wojciech” w Lądku –Zdroju, a także trudnym, czerwonym szlakiem turystycznym po Górach Opawskich młodzież weszła na szczyt Biskupiej Kopy (890m.npm.). Wędrówki po górach i kontakt z miejscową przyrodą wywarły niemniejsze wrażenie, niż zwiedzane miasta. Uzupełnieniem programu obozowego były warsztaty historyczne, na których omawiano problemy dotyczące przeszłości tej krainy, jej szczególnie znanych obiektów czy miejscowości. Zajęcia wzbogacano wykonanym w trakcie zwiedzania materiałem fotograficznym. Służył on pomocą także na przeprowadzonym na zakończenie obozu konkursie wiedzy o regionie, podczas którego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, którą zdobyli w trakcie trwania obozu (np. w którym ze zwiedzanych miast znajduje się słoneczny zegar Paracelsusa ?). Konkurs wygrała stosunkiem 10: 7 drużyna gospodarzy, co jednak świadczy o tym, że Litwini nie dawali za wygraną.
Program obozu uzupełniały zajęcia sportowe (m.in. turniej piłki nożnej, wygrany przez  miejscową drużynę z Nysy, turniej kometki i tenisa stołowego), sporty wodne, plażowanie, kąpiel i rejs łodzią po Jeziorze Nyskim, zawody pływackie na krytych basenach w Brzegu i Nysy i oczywiście dyskoteki, których program po części był litewski, częściowo polski. Warto dodać, że w poważnym stopniu poprawiła się angielszczyzna obozowiczów, szczególnie u młodzieży polskiej.  Obóz odwiedziła lokalna prasa - „Nysa –Gazeta Regionu” oraz „ Nowiny Nyskie”  i telewizja internetowa www.nysa24.pl. Zdarzyło się to akurat podczas organizacji „Dni narodowych”, podczas których uczestnicy obozu prezentowali narodowe potrawy, stroje, zwyczaje, ludowe zabawy i tradycje.
Zajęcia obozowe podsumowano pokazem materiału fotograficznego,  wykonanego podczas trwania obozu, który posłuży do wykonania wystawy i  tematycznego folderu. Uczestnicy obozu , startujący w konkursach i zawodach otrzymali medale, dyplomy i  nagrody rzeczowe. W ramach promocji kraju i regionu ,wszyscy uczestnicy obozu otrzymali upominki w postaci albumów, folderów, kubków i  szykownych koszulek.
Wymiana adresów, a niekiedy łzy, towarzyszyły pożegnaniu w Opolu- "do spotkania w następnym roku"  - te słowa często towarzyszyły rozstaniu młodzieży.      

DSCF5212.JPG P1240801.JPG P1240836.JPG P1240937.JPG P1240946.JPG P1250020.JPG P1250894.JPG P1250898.JPG P1250901.JPG

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS