assign('_adres_bazowy', BASE_HREF); //Zmienne sterujące z adresu // POZIOM 1 if (isset($_GET['s1'])) { $s1 = htmlspecialchars($_GET['s1']); $smarty->assign('URLVAR1', $s1); $smarty->assign('s1', $s1); } else { $s1 = NULL; $smarty->assign('URLVAR1', NULL); } // POZIOM 2 if (isset($_GET['s2'])) $s2 = $_GET['s2']; else $s2 = NULL; // POZIOM 3 if (isset($_GET['s3'])) $s3 = $_GET['s3']; else $s3 = NULL; // POZIOM 4 if (isset($_GET['s4'])) $s4 = $_GET['s4']; else $s4 = NULL; $smarty->assign('s2', $s2); $smarty->assign('s3', $s3); $smarty->assign('s4', $s4); //Ustawienia: tytuł strony, słowa kluczowe, stopka, kod statystyk $ustawienia = @simplexml_load_file('./data/ustawienia/ustawienia.xml'); if (!$ustawienia) exit('Błąd: Brak pliku konfiguracyjnego/Plik konfiguracyjny jest uszkodzony!'); if ($ustawienia->offline == 1) { //Strona z komunikatem o przerwie w działaniu strony $smarty->assign('_tytul_strony', htmlspecialchars_decode($ustawienia->tytul)); $smarty->assign('_slowa', htmlspecialchars_decode($ustawienia->slowa_kluczowe)); $smarty->assign('_opis', htmlspecialchars_decode($ustawienia->opis)); $smarty->assign('komunikat_offline', htmlspecialchars_decode($ustawienia->komunikat_offline)); $smarty->display('offline.tpl'); } else { //Strona $smarty->assign('_tytul_strony', htmlspecialchars_decode($ustawienia->tytul)); $smarty->assign('_slowa', htmlspecialchars_decode($ustawienia->slowa_kluczowe)); $smarty->assign('_opis', htmlspecialchars_decode($ustawienia->opis)); $smarty->assign('_stopka_strony', htmlspecialchars_decode($ustawienia->stopka)); //Kod statystyk nie jest dołączany do kodu strony jeśli istnieje ciasteczko blokujące if (isset($_COOKIE['icms_stats_' . md5(BASE_HREF)])) { if ($_COOKIE['icms_stats_' . md5(BASE_HREF)] != 'OFF') $smarty->assign('_kod_statystyk', htmlspecialchars_decode($ustawienia->stats)); } else { $smarty->assign('_kod_statystyk', htmlspecialchars_decode($ustawienia->stats)); } //Moduł z katalogu '_' jest uruchamiany na stronie głównej (moduł startowy) if ($s1 == '') define('MODULE_NAME', START_MODULE); else define('MODULE_NAME', $s1); $smarty->assign('_module_name', MODULE_NAME); //Wczytywanie modułu stron require_once("./modules/strony/_module.php"); //Wczytywanie określonego modułu if (file_exists("./modules/" . MODULE_NAME . "/_module.php")) require_once("./modules/" . MODULE_NAME . "/_module.php"); //Szablony z modułu if (file_exists("./modules/" . MODULE_NAME . "/_head_auto.tpl")) $smarty->assign('_head_auto', "../modules/" . MODULE_NAME . "/_head_auto.tpl"); if (file_exists("./modules/" . MODULE_NAME . "/_top.tpl")) $smarty->assign('_top', "../modules/" . MODULE_NAME . "/_top.tpl"); if (file_exists("./modules/" . MODULE_NAME . "/_bottom.tpl")) $smarty->assign('_bottom', "../modules/" . MODULE_NAME . "/_bottom.tpl"); if (file_exists("./modules/" . MODULE_NAME . "/_left.tpl")) $smarty->assign('_left', "../modules/" . MODULE_NAME . "/_left.tpl"); if (file_exists("./modules/" . MODULE_NAME . "/_right.tpl")) $smarty->assign('_right', "../modules/" . MODULE_NAME . "/_right.tpl"); //Autorun'y z modułów $modules = scandir('./modules/'); foreach ($modules as $module) { if (is_dir("./modules/$module") && $module != '.' && $module != '..') if (file_exists("./modules/$module/_autorun.php")) require_once("./modules/$module/_autorun.php"); } //Aktualny rok $smarty->assign('rok', date('Y')); $smarty->display('index.tpl'); } ?>