PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

MCK Olesno: Świadomość prawna a rynek pracy - III edycja
Wysłano 16.05.2012 o godz. 07:25:07

1.jpgPodczas kolejnego spotkania, które odbyło się dn., 14.05.2012r przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji st. sierż. Piotr Godyla Asystent ds. Wykroczeń Nieletnich przeprowadził szkolenie dla młodzieży kl. III OSiW OHP w Oleśnie z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberprzemocy i jej skutkach, konsekwencji znieważenia funkcjonariuszy publicznych (wyjaśnienie kogo zaliczamy do funkcjonariuszy publicznych), konsekwencji negatywnych zachowań.

Szczegółowo została omówiona tematyka dotycząca uchylania się młodzieży od obowiązku szkolnego i kształcenia zawodowego. Młodzież uzyskała informacje jakie konsekwencje mogą ponieść rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami zainteresowani nie przestrzeganiem obowiązku szkolnego.

W trakcie tego spotkania młodzież uświadomiła sobie również jak ważne jest wykształcenie i doświadczenie zawodowe w poruszaniu się po obecnym rynku pracy.

Młodzież miała możliwość zadawania pytań oraz wyjaśnienia wszystkich niejasności związanych z ww. tematyką.

Ewa Korzeniewska
Justyna Kucia

1.jpg 2.jpg

Na zdjęciu:

Młodzież OSiW OHP podczas spotkania z Funkcjonariuszem KPP w Oleśnie

Na zdjęciu:

Zajęcia z st. sierż. Piotrem Godyla Asystentem ds. Wykroczeń i Nieletnich KPP w Oleśnie


« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS