PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

IV Konferencja Profilaktyczna w Kędzierzynie – Koźlu
Wysłano 04.10.2012 o godz. 14:30:03

1.jpgWydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta w Kędzierzynie – Koźlu w dniu 02.10.2012 r. zorganizował IV Konferencję Profilaktyczną. Środowiskowy Hufiec Pracy reprezentowała Małgorzata Nowacka i Aneta Kotarba – Krząkała. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, Policja, PCPR, MOPS.

Pełnomocnik Zarządu Województwa opolskiego ds. przeciwdziałania narkomanii Mirosława Olszewka przedstawiła prezentację wyników ESPAD 2011 dla województwa opolskiego. Ponadto opowiedziała o swojej pracy z osobami uzależnionymi i podzieliła się swoimi obserwacjami. Przedstawiła również, jak problem profilaktyki uzależnień wygląda w innych krajach Unii Europejskiej. Następnie wystąpiła pani Anna Włodarczyk – psycholog ze szkoły gimnazjalnej, która przedstawiła porównanie wyników badań: Kędzierzyn – Koźle na tle województwa opolskiego. Ze statystyk można wywnioskować, że w Kędzierzynie – Koźlu jest tendencja spadkowa w zakresie używania przez młodzież środków odurzających i picia alkoholu.

Świadomość młodzieży również wzrasta odnośnie wiedzy na temat środków odurzających i skutków ich zażywania. Ponadto Pani Anna Włodarczyk w wykładzie o profilaktyce interwencyjnej w szkole kładła duży nacisk na to, by dokładnie analizować przypadki trudne, a nie skupiać się tylko na karaniu za złe zachowanie. Przyczyn zaburzeń zachowania może być wiele, dlatego powinno się wnikliwie analizować środowisko dziecka, jego rozwój i zachowanie. Konferencja zakończyła się podsumowaniem poprzez dyskusję przedstawicieli jednostek działających w zakresie profilaktyki w naszym mieście.

Aneta Kotarba – Krząkała

1.jpg 2.jpg

Na zdjęciu:

Środowiskowy Hufiec Pracy reprezentowała Małgorzata Nowacka (po lewej)

Na zdjęciu:

Konferencja dotyczyła problematyki profilaktyki uzależnień

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS