PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Rozpoczęcie projektu „Nowe Perspektywy” w ŚHP w Opole
Wysłano 16.10.2012 o godz. 08:21:34

1.jpgŚrodowiskowy Hufiec Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia z doradztwa zawodowego w formie grupowej prowadzone będą przez pana Mateusza Bielaczyca w grupie A, natomiast w grupie B przez panią Ewę Korzeniewską. Beneficjenci z grupy A swoje zajęcia rozpoczęli w dniu 09.10.2012 r., natomiast zajęcia dla grupy B ruszyły dnia 11.10.2012 r.

Głównym celem spotkań jest motywowanie do zmian, przygotowanie do świadomego wyboru i planowania kariery zawodowej poprzez budowanie pozytywnego wizerunku osoby, identyfikację jej zasobów, zdolności, umiejętności oraz uświadomienie sensu aktywności zawodowej i jej wpływu na zmianę jakości życia. Zajęcia prowadzone są w grupach, w formie warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod pracy – pozwalają dostosować tematykę spotkań do potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy, zachęcając uczestników do rozwijania myślenia, wyrażania opinii, komunikacji i współpracy w grupie. Takie formy pracy pomagają kształtować umiejętności interpersonalne przydatne w poruszaniu się po rynku pracy i uczą współodpowiedzialności za podejmowane działania. Tematyka pierwszych zajęć obejmowała: integrację grupy oraz odkrycie potencjału osobowościowo - zawodowego młodzieży.

Realizacja założonych przez doradców działań nie byłaby możliwa bez zaangażowania uczestników, którzy chętnie i z pełnym zaangażowaniem biorą udział w warsztatach. Przełamując bariery oporu odkrywają nieznane, budują nowy obraz siebie, który zmienia ich samoocenę i motywuje do rozwoju.

Ksenia Domerecka

1.jpg 2.jpg

Na zdjęciu:

Integracja grupy

Na zdjęciu:

Mowa ciała – ćwiczenia praktyczne

efer.jpg
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS