PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

„Kim będę?” Warsztaty w MCK Namysłów
Wysłano 19.10.2012 o godz. 11:37:12

zdj.1.jpgMłodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie aktywnie włączyło się w obchody „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” zainicjowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Dnia 16 października br. doradca zawodowy MCK Aneta Świlak prowadziła zajęcia w ZSR w Namysłowie.

Kim będę? Nad tym pytaniem wspólnie z doradcą zastanawiali się uczniowie III kl. Technikum Architektury Krajobrazu. Młodzież podczas spotkania poznała zawody przyszłości i perspektywiczne kierunki studiów oraz określiła predyspozycje zawodowe. Doradca zawodowy zwrócił uwagę młodzieży na szybko zachodzące zmiany w świecie oraz w strukturze i charakterze społeczeństwa, które znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach zachodzących na rynku pracy. Niektóre zawody zanikają, inne podlegają dynamicznym zmianom, jak również pojawiają się nowe profesje.

Uczestnicy poznali również czynniki decydujące o zatrudnieniu tj., umiejętności o charakterze ogólnym, związane niezbyt ściśle z konkretnym kierunkiem studiów, np. umiejętność formułowania problemów, analitycznego myślenia, organizowania zespołu do pracy nad jakimś zagadnieniem, komunikatywność, znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z technologii informatycznych, czy umiejętność uczenia się rzeczy nowych.

Aneta Świlak

zdj.1.jpg
Zajęcia miały charakter warsztatowy

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS