PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Zawadzkiem
Wysłano 22.10.2012 o godz. 21:14:14

1.JPGPunkt Pośrednictwa Pracy (Opolska WK) wraz z Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem aktywnie włączyły się w coroczną akcję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Pośrednik pracy Marta Żołnowska wraz z Sylwią Pruską, pedagogiem szkolnym zorganizowały cykl spotkań dla młodzieży z miejscowego gimnazjum.

W pierwszym dniu trwania OTK zorganizowane były Dni Otwarte punktu. Jednostkę odwiedzały głównie osoby uczące się, młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem oraz osoby bezrobotne. Interesantów zapoznano z działalnością punktu i założeniami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Odwiedzający uzyskali szczegółowe informacje dotyczące programu „Wolontariat w OHP”, do którego gorąco byli zachęcani przy realizacji inicjatyw punktu. Osoby odwiedzające otrzymały materiały informacyjne oraz informacje o wolnych miejscach pracy w powiecie strzeleckim, oraz mogli się zarejestrować poprzez pozostawienie swoich danych osobowych.

16.10.2012r. dzień ten był drugim z inicjatyw zorganizowanych podczas IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Młodzież gimnazjalna miała możliwość uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w Nadleśnictwie Zawadzkie, gdzie Pani Agnieszka Jamrozik pracownik Nadleśnictwa przedstawiła leśników jako grupę zawodową, omówiła pojęcia Służby Leśnej oraz Lasów Państwowych. Przedstawiła również na czym polega praca leśnika oraz podstawiła czynności wykonywane w lasach, które wykonuje się mimo pogody, która panuje na zewnątrz.

Assessment Center, pod takim hasłem Pan Mateusz Bielaczyc, doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Kariery w Opolu w dniu 17.10.2012 r. poprowadził zajęcia w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem. Młodzież mogła dowiedzieć się o aktywnych formach poszukiwania pracy. Podczas spotkania omówiono różnorodność i efektywność metod poszukiwania pracy oraz gdzie jej szukać. Podkreślono także, że każda próba, a szczególnie każda nieudana próba jest bardzo cenna, bo rozszerza doświadczenie i daje wiedzę o tym, jak danej rzeczy robić nie należy. Omówiono również metody rekrutacji pracowników m. in. Assessment Center, próbki pracy, wywiad oparty na kompetencjach.

W czwartek 18.10.2012 r. zorganizowano spotkanie „Spacer po zawodach”. W spotkaniu uczestniczyła młodzież III klas gimnazjum oraz zaproszeni goście reprezentujący grupy poszczególnych zawodów. Pani Beata Wolarz przedstawicielka zawodu fryzjer, właścicielka salonu fryzjerskiego „U Beaty” przedstawiła uroki zawodu oraz zaprezentowała kilka uczesań np. do szkoły. Pani Karolina Polaczek opowiadała o urokach zawodu fotografa oraz o tym jak prowadzić profesjonale Studio fotograficzne. Pani Aleksandra Bartosz z Ośrodka Opieki Społecznej przedstawiała nam nowo wchodzący na rynek pracy zawód: asystent rodziny. Pan Jerzy Polinski Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem wspominał o trudnych chwilach bycia strażakiem a Pan Mieczysław Baran aspirant sztabowy w Komisariacie Policji w Zawadzkiem żeby być policjantem trzeba mieć pasję do tego zawodu.

Spotkanie to miało na celu pogłębienie wiadomości uczniów uczestniczących w spotkaniu na temat różnych grup zawodowych i zawodów, jak również popularyzacja zawodów szczególnie ważnych dla regionu. Przygotowanie do prawidłowego i trafnego wyboru zawodu wymaga wielu przemyśleń, dlatego tak ważne jest, żeby młodzież już teraz zdobyła wiedzę, która pomoże im podjąć decyzję o wyborze zawodu.

W dniu 19.10.2012 r. w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbył się zawodoznawczy dzień filmowy. W pierwszej części spotkania wyświetlono film „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód” co było wstępem do dyskusji na temat zawodów przyszłości. Następnie wyświetlono filmy zawodoznawcze z cyklu Kalejdoskop zawodów. Inicjatywa ta miała na celu przybliżyć młodzież do podejmowania ważnych decyzji w sferze zawodowej i budowania własnej przyszłości jak również pomoc w wyborze dalszej edukacji. W drugiej części spotkania podsumowano działania trwające podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz rozstrzygnięto konkurs artystyczny dla klas III gimnazjum: „Wybierz zawód, który kochasz, a nie będziesz musiał pracować do końca życia”. Nagrodzono trzy pierwsze miejsca oraz jedna osoba otrzymała wyróżnienie.

Marta Żołnowska

1.JPG 2.JPG 3.JPG
Młodzież uczestnicząca w spotkaniu Spacer po zawodach Pani Beata Wolarz czesząca uczestniczkę spotkania
Uczestnicy Assessment Center

efer.jpg
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS