PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

ŚHP Namysłów - wykład „Konsekwencje prawne młodzieży”
Wysłano 15.11.2012 o godz. 22:04:14

1.jpgW dniu 15.11.2012 r. uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie w ramach zajęć profilaktyczno - wychowawczych wzięli udział w spotkaniu ze st. asp. Waldemarem Stolarzem z Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z odpowiedzialnością i konsekwencjami prawnymi młodzieży. Głównym celem spotkania było kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny.

Pan aspirant zapoznał uczestników z treścią Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w trzech jej głównych aspektach, czyli zapobiegania i zwalczania demoralizacji, postępowania w sprawach o czyny karalne oraz wykonywania środków wychowawczych i poprawczych w stosunku do osób względem, których środki te zostały orzeczone.

Poprzez udział z zajęciach i podjęcie dyskusji z funkcjonariuszem młodzież uświadomiła sobie, jakie ma prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie powinni przyjmować postawy, gdy ktoś namawia ich do czynu, który zakazany jest przez prawo.

Karolina Dobrowolska

1.jpg
Młodzież podczas zajęć z Funkcjonariuszem Policji

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS