PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Konferencja „Rola szkół gimnazjalnych w kształtowaniu świadomości zawodowej młodzieży” w Kędzierzynie – Koźlu
Wysłano 20.12.2012 o godz. 21:39:23

1.JPGW dniu 14 grudnia 2012 r., w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się konferencja pt. „Rola szkół gimnazjalnych w kształtowaniu świadomości zawodowej młodzieży”. Inspiracją do spotkania były wyniki – prowadzonych przez Ireneusza Wiśniewskiego, Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu – badań na temat spełniania przez szkoły ponadpodstawowe obowiązku doradztwa zawodowego.

Organizatorami konferencji byli: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz CKPiU wspomagane przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu. Honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Kędzierzyna – Koźla. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, m.in. – Kurator Opolska, pani Halina Bilik, Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy, pani Józefa Ziemnik, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, Stefan Wałach, Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla, Elżbieta Czeczot, niemal wszyscy dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego i wielu gości zainteresowanych tematem doradztwa zawodowego i stanu rynku pracy. Obecnych na konferencji było ponad 120 osób.

Spotkanie otworzyła Aurelia Stępień, dyrektor Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej  Kuratorium Oświaty. Gości przywitał Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, Artur Widłak. Następnie głos zabrała Kurator Opolska, Halina Bilik oraz Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy, Józefa Ziemnik. Konferencję poprowadził i wygłosił pierwszy referat na temat współczesnych gimnazjalistów mentalnie tkwiących pomiędzy doświadczeniami przodków a ponowoczesnym modelem życia – dr Edward Nycz, wicedyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. W kolejności wystąpień zaprezentowali się – mgr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor CKPiU, doktorant Katedry Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawiając wyniki badań nad funkcjonowaniem doradztwa i poradnictwa zawodowego w placówkach oświatowych, mgr Anna Bąkiewicz z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiająca aspekty prawne zjawiska, mgr Jerzy Bielecki z Wydziału Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie ukazując modelową organizację wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego, mgr Elżbieta Bartoszek, pośrednik pracy I stopnia – licencjonowany doradca zawodowy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kędzierzynie – Koźlu omówiła rolę doradcy zawodowego na przykładzie działań w Środowiskowym Hufcu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu. Przykłady dobrych praktyk w realizacji orientacji zawodowej przedstawiły – mgr Jolanta Łebek, dyrektor Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 1 w Sosnowcu oraz mgr Hanna Franczak, wicedyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Uczestnicy konferencji zgodnie uznali potrzebę omówienia tematu, zadeklarowali ścisłą współpracę nad wypracowaniem instrumentów niezbędnych do realizacji doradztwa i poradnictwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych. Działania takie są konieczne, by  zapobiec przypadkowym i nietrafionym w zapotrzebowania rynku pracy wyborom przez uczniów szkół średnich, oraz by wykształcić w nich gotowość do przekwalifikowania się na każdym etapie kształcenia zawodowego.

Elżbieta Bartoszek

1.JPG 2.JPG 3.JPG
Głos zabrała Kurator Opolska, Halina Bilik oraz Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy, Józefa Ziemnik Uczestnicy konferencji
4.JPG 5.JPG
O współczesnych gimnazjalistach mentalnie tkwiących pomiędzy doświadczeniami przodków a ponowoczesnym modelem życia mówił dr Edward Nycz, wicedyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
Elżbieta Bartoszek omówiła rolę doradcy zawodowego na przykładzie działań w Środowiskowym Hufcu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu


« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS