PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

VII Targi Pracy i Edukacji „Praca – Szkolenie – Nauka
Wysłano 15.03.2013 o godz. 09:43:32 | Ostatnia modyfikacja: 15.03.2013 o godz.: 09:52:58

4.JPGW dniu 14.03.2013 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie – Koźlu odbyły się VII Targi Pracy i Edukacji „Praca – Szklenie – Nauka”. Organizatorami targów byli: Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu (Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kędzierzynie – Koźlu), Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.

Uroczystego otwarcia targów dokonał Pan Marek Piasecki – Członek Zarządu Powiatu, Pan Łukasz Szerner – Zastępca Komendanta OWK OHP oraz Pani Maria Labus – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu. W Targach wzięli udział zaproszeni goście:

- Pani Danuta Wróbel – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego
- Pani Renata Scheit – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Starostwa Powiatowego
- Pani Renata Cygan – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
- Pan Artur Rolka – Urząd Marszałkowski w Opolu
- Pani Lidia Bryła – Kierownik Działu Rozwoju Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle
- Pan Tomasz Górny – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Opolu
- Pan Piotr Pietrzyk – komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu
Pani Małgorzata Nowacka – Z – ca Komendanta Środowiskowego Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu
- Pani Irena Tyburcza – Przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia


W Targach uczestniczyli: 35 pracodawców i przedsiębiorców, Agencje Pracy, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu, Młodzieżowe Biuro Pracy w Kędzierzynie – Koźlu i Opolu, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Opolu, Środowiskowy Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, Komenda Powiatowa Policji, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Urząd Skarbowy, MOPS, Cech Rzemiosł Różnych, ZUS, Banki, szkoły językowe oraz ośrodki szkolenia zawodowego.

Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały łącznie 33 uczelnie wyższe oraz ponadgimnazjalne. W targach uczestniczyły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Raciborza oraz Zespół Szkół ze Zdzieszowic. Uczniowie tych szkół na przygotowanych stoiskach pokazali swoim przyszłym kolegom ofertę kształcenia w ich szkołach. Pełną ofertę kształcenia przygotowały również wyższe uczelnie województwa opolskiego oraz województw ościennych. Przedstawiciele szkół i uczelni wykazali się wielkim zaangażowaniem i pomysłowością w reklamowaniu swoich placówek.

Pracodawcy oraz przedsiębiorcy oraz Powiatowy Urząd Pracy i Młodzieżowe Biura Pracy w czasie trwania targów łącznie zgłosili oferty pracy na 251 miejsc pracy. Ponadto w ramach pośrednictwa EURES 150 ofert pracy na terenie Austrii, Niemiec, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Czech.

Uczestnicy mogli również skorzystać z usług doradcy zawodowego MCIZ oraz pośrednika pracy MBP. Doradca zawodowy udzielał porad indywidualnych, z kolei pośrednik pracy prowadził rejestrację osób chcących podjąć zatrudnienie. Osobom zainteresowanym udostępniono także aktualne oferty pracy krótkoterminowej i stałej w kraju i za granicą. Również doradcy zawodowi i pośrednicy pracy Powiatowego Urzędu Pracy oferowali swoją pomoc osobom zainteresowanym.

Targom towarzyszyły dwie prelekcje tematyczne. Pierwsza z nich „Bezpieczna praca za granicą a handel ludźmi”, którą prowadziła Pani Ewa Barliszyn pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz druga „Aktualny stan prawny – ostatni rok zawierania umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników” prowadzona przez Panią Hannę Jasińską – Wójcik oraz Panią Justynę Bystrzykowską pracowników działu refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, jednak pracodawcy nie kryli rozczarowania z powodu braku nowych regulacji prawnych umożliwiających dalsze zawieranie umów o refundację po 2013 roku.

Targi umożliwiły bezpośrednie spotkania pracodawców z szerokim gronem klientów, co pozwoliło na przeprowadzenie rekrutacji na wolne miejsca pracy bądź powiększenie banku kadr z korzyścią dla prowadzonej polityki kadrowej. Była to również dobra okazja na promocję szkół, firm, urzędów i instytucji w środowisku jednego z większych powiatów naszego województwa. W tym roku zaprezentowało się na targach 99 wystawców.

Kędzierzyńskie Targi Pracy z roku na rok cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród bezrobotnych jak i pracodawców, co niewątpliwie pokazuje potrzebę ich organizacji w następnych latach.

Elżbieta Bartoszek

1.JPG 2.JPG 3.JPG
Agnieszka Trzaska – pośrednik pracy OWK OHP zapoznawała odwiedzających z ofertami pracy oraz kursami dostępnymi w ROSZM Stanowisko wystawiennicze OWK OHP oraz Środowiskowego Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu Oferta OWK OHP cieszyła się dużym zainteresowaniem

4.JPG

Uczestnicy ŚHP Kędzierzyn – Koźle aktywnie promowali działalność hufca

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS