PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Targi „Edukacja a rynek pracy” w Kluczborku
Wysłano 20.03.2013 o godz. 15:15:38

2.JPGTargi „Edukacja a rynek pracy” to hasło pod którym Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku zorganizowały w dniu 19 marca bieżącego roku powiatowe targi edukacji i pracy. Odbyły się one w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku. Patronat honorowy objął Pan Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski.

Oficjalne otwarcie targów rozpoczęło się o godz. 10:00, zaproszonych gości oraz wystawców przywitali pan Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski oraz pan Łukasz Szerner – z-ca Komendanta OWK OHP. Całe przedsięwzięcie zostało poprowadzone przez panią Monikę Kluf – rzecznika Starostwa Powiatowego w Kluczborku

Istotą tego przedsięwzięcia jest zapoznanie mieszkańców miasta i powiatu z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego, uczelni wyższych oraz aktualnie dostępnymi ofertami pracy w kraju i za granicą. Targi umożliwiają osobisty kontakt pracodawców z osobami poszukującymi pracy oraz zapoznanie się z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Szkoły, uczelnie, przedsiębiorcy oraz inne instytucje odpowiedziały dużym zainteresowaniem, co wynika z korzyści jakie widzą dla siebie w takim przedsięwzięciu. Korzyści dotyczą przed wszystkim tego, że w jednym miejscu mogą spotkać wielu potencjalnych kandydatów zarówno zainteresowanych nauką, jak i podwyższaniem swoich kwalifikacji poprzez udział w kursach, szkoleniach, po potencjalnych kandydatów do pracy. Można też dodać korzyści promocyjne, bo niewątpliwie targi stwarzają możliwości kreowania wizerunku firmy. Wśród oferowanych miejsc pracy można było spotkać stanowiska takie jak: merchandiser, doradca finansowy, automatyk utrzymania ruchu, inwentaryzator, kasjer/sprzedawca, pracownik produkcyjny.

W ramach targów odbyło się również spotkanie z pracodawcami zatrudniającymi lub zainteresowanymi zatrudnieniem pracowników młodocianych w ramach refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników pt.: „Aktualny stan prawny – ostatni rok zawierania umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników”. Opinie zarówno wystawców jak i uczestników były zdecydowanie pozytywne, stąd przekonanie ,że celowość targów jest słuszna, więc warto organizować tego typu przedsięwzięcia. Kolejne już za rok. Za pomoc w organizacji targów dziękujemy sponsorom, którzy co roku wspierają nasze działania, tj. Zakład rzeźniczo – wędliniarski Helena Korzekwa, OSiR w Kluczborku, firma Wagrem, zakład pracy chronionej Flaxpol oraz firma Cuprod.

Agnieszka Świderska-Włodarczyk

1.JPG 2.JPG 3.JPG
Targi odwiedziło mnóstwo osób poszukujących pracy oraz zastanawiających się nad dalszą karierą edukacyjną Stanowisko Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Aneta Dziura – pośrednik pracy z OWK OHP informowała o projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS