PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Targi Edukacji i Pracy w Namysłowie
Wysłano 21.03.2013 o godz. 08:39:44

3.JPGDnia 20.03.2013 r. w Namysłowskim Domu Kultury odbyły się VIII Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami targów była Opolska Wojewódzka Komenda OHP wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Namysłowie. Patronat nad targami objął Starosta Powiatu Pan Julian Kruszyński.

Uroczystego otwarcia targów dokonała Pani Iwona Kamińska – Dyektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Józefa Ziemnik – Wojewódzki Komendant OWK OHP oraz Pan Julian Kruszyński – Starosta Powiatu Namysłowskiego.

W Targach wzięli udział zaproszeni goście:

- Pan Andrzej Galla – Zastępca Burmistrza Namysłowa
- Pan Andrzej Spór – Wicestarosta Namysłowski
- Pan Andrzej Gosławski – Sekretarz Powiatu
- Pani Dorota Surmańska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- Pan Sławomir Hinborch – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej
- Pan Bogdan Zdyb – Wójt Gminy Wilków
- Pani Iwona Dobrzańska – Komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie
- Pani Maria Karaban – Kierownik Warsztatów Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Nadzieja”

W Targach uczestniczyło 20 pracodawców i przedsiębiorców min. Velux, Mopex, Metalowiec, Czemar Serwis, Agencje Pracy takie jak Work Service, Manpower, Inter Kadra, Covebo, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie. Swoje stanowiska posiadały również Młodzieżowe Biuro Pracy w Namysłowie i Opolu, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Pośrednicy pracy z MBP informowali o wolnych miejscach pracy, prowadzili rejestrację osób, które wyraziły chęć korzystania z usług MBP. Doradca zawodowy udzielał porad indywidualnych, a specjalista ds. szkoleń informował o możliwościach szkoleniowych dla młodzieży w wieku 18-25 roku życia, a także informacji o możliwości wstąpienia do projektu „OHP jako realizator rynku pracy”.

Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 25 uczelni wyższych z województwa opolskiego, jak również z województw ościennych min. Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych z Wrocławia, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Prezentację swojej działalności przygotował również Środowiskowy Hufiec Pracy z Namysłowa, który wykazał się dużą pomysłowością w promocji swojego stanowiska, a uczestnicy ŚHP biorący udział w targach, zaangażowaniem w zlecone im przez wychowawców zadania.
Stołówka OWK OHP w Namysłowie, która min. przygotowała smaczny catering, również promowała swoją działalność, częstując wszystkich odwiedzających targi pysznymi wypiekami i przekąskami zrobionymi przez pracowników namysłowskiej stołówki.

Ponadto targom towarzyszyła prezentacja udzielania pierwszej pomocy, wykonana przez miejscową straż pożarną oraz prelekcja na temat „Aktualnego stanu prawnego – ostatni rok zawierania umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników” prowadzona przez Panią Hannę Jasińską – Wójcik oraz Panią Justynę Bystrzykowską pracowników działu refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Targi to doskonała forma promocji i reklamy dla szkół, pracodawców, a także różnego rodzaju instytucji. To możliwość znalezienia przez osoby bezrobotne pracy, a dla osób planujących dalszą naukę, możliwość wybrania odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Namysłowskie Targi Edukacji i Pracy oraz związane z nimi wszelkie przygotowania dobiegły końca. Dziękując wszystkim za udział i zaangażowanie, mówimy do zobaczenia w następnym roku.

Barbara Rybska

1.JPG 2.JPG 3.JPG
ŚHP Namysłów miał okazję do promocji działalności Aneta Dziura – pośrednik pracy OWK OHP informowała o dostępnych ofertach pracy Jadwiga Łambucka (na pierwszym planie) – Spec. ds. szkoleń informowała o działalności Ośrodka Szkolenia Zawodowego
4.JPG
Targi odbyły się w Namysłowskim Ośrodku Kultury i cieszyły się dużym zainteresowaniem

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS