PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu wyjechała do Niemiec
Wysłano 15.10.2013 o godz. 08:02:27 | Ostatnia modyfikacja: 15.10.2013 o godz.: 08:17:11

1_6.JPGW dniu 13 października br. 10 uczestników z ŚHP w Kędzierzynie-Koźlu wyjechało do Frankfurtu n/Odrą, w ramach projektu „Nowe kompetencje zawodowe i mobilność- wyrównanie szans młodzieży woj. opolskiego na zatrudnienie w Europie”, w ramach projektu systemowego FRSE „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ciągu dwóch tygodni młodzież zdobywać będzie umiejętności praktyczne  oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe w zawodzie murarz/tynkarz. Celem stażu ma być wyrównanie szans i przygotowanie uczestników OHP do większej mobilności i elastyczności na rynku pracy. Celem praktyk jest ponadto nabycie umiejętności szybkiego adaptowania się do nowych warunków pracy, co w perspektywie pomoże mu być bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym dla pracodawcy w kraju i za granicą. Wyjazd poprzedzono kursem z języka niemieckiego, przygotowaniem pedagogicznym i kulturowym. Młodzież została wyposażona w kompletne ubrania robocze, niezbędne rozmówki, przewodniki i słowniki polsko - niemieckie. Podczas przygotowania kulturowego uczestnicy zapoznali się ze specyfiką i historią Niemiec, panującymi obyczajami. Omówione zostały przepisy prawa niemieckiego, obyczajowość, kompetencje interkulturowe, sposób życia mieszkańców, różnice kulturowe. Uczestnicy projektu podczas przygotowania pedagogicznego zdobyli kompetencje społeczne i interpersonalne oraz rozwinęli umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz potencjalnymi problemami i konfliktami jakie mogą pojawić się w wyniku przebywania poza granicami kraju w odmiennym kulturowo środowisku. Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają certyfikat Europass-Mobility honorowany na europejskim rynku pracy i potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Joanna Kaliszewska

1_6.JPG 2_3.JPG
Uczestnicy stażu w Niemczech Odbiór przez uczestników stażu ubrań roboczych

EFS.jpg

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS