PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Rozwój poprzez szkolenia w OSZ
Wysłano 28.11.2013 o godz. 09:48:49 | Ostatnia modyfikacja: 28.11.2013 o godz.: 09:50:03
1_13.JPGMłodzi ludzie chcąc sprostać dynamice zmian na rynku pracy muszą uzupełniać tradycyjne procesy kształcenia formami pozaszkolnymi. W odpowiedzi na zapotrzebowanie namysłowskiego rynku pracy Ośrodek Szkolenia Zawodowego w dniu 26 listopada rozpoczął kurs na „Elektryka z uprawnieniami SEP”. Szkolenie to, ma na celu dostosowanie kwalifikacji beneficjentów projektu do potrzeb lokalnego rynku pracy i jednocześnie przeciwdziałać wykluczeniu oraz  bezrobociu. Kurs realizowany jest w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnikami szkolenia jest 9 beneficjentów projektu w wieku 18-25 lat, nieuczących się i niepracujących. Podczas 60 godzinnego kursu uczestnicy będą brali udział w zajęciach m.in. z zakresu BHP, pracy na stanowisku elektryka E, organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych G1,  zakresu układów sepowskich, sprzętu ochronnego na stanowisku pracy elektryka, zasad eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz zasad organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.
Dodatkowo kursanci mają możliwość korzystania z  poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, obejmującego zagadnienia dotyczące rynku pracy, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy metod poszukiwania pracy. Szkolenie zakończy się egzaminem, po którym wszyscy beneficjenci otrzymają certyfikaty kwalifikacyjne wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.Jadwiga Łambucka

1_13.JPG
Beneficjenci kursu „Elektryk z uprawnieniami SEP” podczas zajęć teoretycznych

EFS.jpg

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS