PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Targowe spotkania z pracodawcami
Wysłano 25.04.2014 o godz. 15:23:01

1.JPGPodczas Targów Edukacji i Pracy 2014 r., które odbyły się w ośmiu miastach powiatowych województwa opolskiego: Olesno, Kluczbork, Kędzierzyn – Koźle, Brzeg, Prudnik, Głubczyce, Namysłów, Nysa, zorganizowano cykl spotkań z pracodawcami. Tematem spotkań prowadzonych przez pracowników działu refundacji CEiPM w Opolu oraz OWK OHP był „Aktualny stan prawny refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników”.

Pracownicy działu refundacji oprócz zaplanowanych spotkań grupowych, udzielali również konsultacji indywidualnych. Każdy zainteresowany pracodawca mógł skorzystać z pomocy przy wypełnieniu wniosków o zawarcie umowy o refundację jak też wniosku o dokonanie refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Z proponowanych spotkań korzystali zarówno nowi pracodawcy, którzy szkolą młodocianych pracowników bądź zamierzają szkolić i chcieli dowiedzieć się w jaki sposób mogą skorzystać z refundacji przyznawanej przez OHP, jak też pracodawcy od lat korzystający z tej formy wsparcia, których bardzo interesowało zagadnienie kontynuowania możliwości ubiegania się o refundację. Najwięcej pytań dotyczyło kwestii nowego naboru w 2014 r. oraz możliwości zawierania umów o refundację po 30 czerwca 2014 r.

Bożena Smereczyńska 

1.JPG
Szkolenie podczas Targów Pracy w Nysie poprowadziła Bożena Smereczyńska – Specjalista ds. refundacji CEiPM w Opolu

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS