PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Polsko-litewska wymiana w Nysie
Wysłano 14.07.2014 o godz. 11:23:33 | Ostatnia modyfikacja: 15.07.2014 o godz.: 11:52:29
2.jpgRozpoczął się piąty dzień polsko-litewskiej wymiany w Nysie, podczas której dwudziestoosobowa grupa młodzieży z litewskiego miasta Alytus wraz z  dwudziestoma uczestnikami Środowiskowego Hufca Pracy w Nysie i innych jednostek terenowych woj. opolskiego realizuje dwutygodniowe warsztaty historyczno-artystyczne w ramach projektu „Kiedy myślę Moja Ojczyzna”.
Projekt jest inicjatywą młodzieży tworzącej grupę nieformalną „Badacze dziejów”, zainteresowanej  historią oraz  tematyką obronności  i jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, który umożliwia młodym zagraniczną mobilność i wyjazdy w celach edukacyjnych, wspiera partnerstwa szkół oraz edukację formalną i pozaformalną, służącą rozwijaniu różnorodnych umiejętności uczniów.
Do wspólnych działań uczestnicy przygotowywali się we własnych krajach. Na etapie przygotowań, trwających od 17 czerwca zebrano informacje na temat obronności, odrębności  narodowej, postaw patriotycznych oraz własnej tożsamości narodowej. Grupy miały za zadanie przygotować prezentacje o swoich budowlach obronnych, historii i tradycjach, a także zebrać pomysły na wieczorki narodowe. Efekty przygotowań prezentować będą podczas kolejnych etapów wspólnej aktywności.
Pierwszy dzień warsztatów upłynął uczestnikom w atmosferze integracji
i wzajemnego poznania się. Wspólnie spacerowali ulicami miasta, które raczyło nowoprzybyłych pięknymi widokami wspaniałej, zabytkowej architektury. Podczas wizyty w Urzędzie Miejskim uczestniczyli w spotkaniu z włodarzami miasta. Pani Burmistrz Jolanta Barska przywitała  zebranych , zapraszając  wszystkich do udziału w imprezach kulturalno – oświatowych, organizowanych w najbliższym czasie na terenie miasta i gminy. Ważnym punktem spotkania było obejrzenie  multimedialnej prezentacji Nysy i powiatu nyskiego, a także  udzielenie wywiadów do mediów. Dzień zakończył się ogniskiem, podczas którego młodzież, świetnie się bawiąc poznawała imiona swoich rówieśników z państwa partnerskiego i miała możliwość swobodnej rozmowy w różnych językach oraz muzykowania. To spotkanie pozwoliło odkryć wśród nas wiele muzycznych talentów.
Program wymiany jest bogaty. Za nami już rejs statkiem po Jeziorze Nyskim, desant na ląd i piesza wyprawa do zamku w Otmuchowie oraz warsztaty prowadzone przez grupę historyczną Księstwo Nyskie, podczas których poznaliśmy szczegóły uzbrojenia średniowiecznego rycerza, zdobyliśmy umiejętności władania mieczem, pisania gotykiem oraz dawnego tańca, które wspólnie wykonaliśmy. W ramach warsztatów „Pod własnymi sztandarami” poznajemy genezę powstawania sztandarów historycznych Polski i Litwy, techniki ich wytwarzania i produkcji, a podczas kolejnych spotkań własnoręcznie wykonamy nasze historyczne symbole.
Po tak udanym starcie mamy jeszcze większy apetyt na wspólną aktywność i twórcze rozwiązania  zaplanowanych tematów. Rezultatem tych działań będzie zgromadzona wiedza historyczna zdobyta podczas wycieczek edukacyjnych, warsztatów plenerowych i stacjonarnych oraz nabyte kompetencje: umiejętność zbierania materiału historycznego i dokumentowania go w różnych formach (redagowanie tekstów, nagrywanie oraz  fotografowanie) a także zdobycie licznych sprawności manualnych i sportowych. Pobyt w Nysie zakończy się 23 lipca, ale upowszechnianie rezultatów potrwa do 16 września  i zakończy się wydaniem folderu o  twierdzach i budowlach obronnych.


Joanna Taramina

2.jpg 3.jpg
Spotkanie z Burmistrz Nysy Jolantą Barską

Nauka imion i nazwisk kolegów oraz zwrotów grzecznościowych Litwinów o Polaków

4.jpg 5.jpg
Wspólne zabawy integracyjne

Pierwsze ognisko uczestników projektu

6.jpg 7.jpg
Wyprawa na zamek w Otmuchowie Warsztaty edukacyjne w Księstwie Nyskim

EU_flag_Erasmus__vect_POS.jpg« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS