PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Akcja ewakuacji obiektu w 8-4 HP Nysa
Wysłano 26.11.2014 o godz. 08:35:59
5_1.JPGTrzy  5-cio sekundowe dzwonki oznajmiły w dniu 24.11.2014r. o godz. 1000, próbną akcję ćwiczebną polegającą na ewakuacji ludzi z obiektu. Działania odbywały się zgodnie z Planem Ewakuacji, w którym zostały zawarte i przydzielone dla poszczególnych pracowników konkretne zadania. Nauczyciele uczący wyprowadzili szybko i sprawnie z klas dydaktycznych uczestników na wskazane miejsce ewakuacji, a prowadzący akcję zdał meldunek z ilościowego stanu uczniów i personelu placówki kierującemu działaniem ratowniczym ze strony  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.           W następnej kolejności do  ćwiczebnych działań ratowniczo-gaśniczych zadysponowane zostały  dwa zastępy JRG  PSP nr 1 w Nysie, które  sprawdziły i zneutralizowały zagrożenie w budynku Hufca. Strażacy ponadto dokładnie zapoznali się w ramach ćwiczeń z obiektem i przekazali swoje spostrzeżenia podczas wspólnego omówienia i podsumowania akcji. Młodzież oraz kadra opiekuńczo-wychowawcza uczestniczyła również w instruktażu  przeciwpożarowym, prowadzonym przez starszego specjalistę ds. kontrolno-rozpoznawczych i szkoleniowych mł. kpt. Wojciecha Zwardonia i poznała zasady użycia gaśnicy. Umożliwiono  uczestnikom  zapoznanie się z wyposażeniem wozów bojowych Jednostek Ratowniczo Gaśniczych. Dzisiejsze ćwiczenia to niewątpliwie swoista lekcja podstawowych zasad związanych z wypracowaniem zachowań związanych z zagrożeniem zdrowia i życia oraz niedoprowadzania  do sytuacji niebezpiecznych, którą uczestnicy, wychowawcy i nauczyciele zdali na przysłowiową szóstkę.

Piotr Romek

5_1.JPG
Instruktaż przeciwpożarowy przeprowadza mł. kpt. Wojciech Zwardoń« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS