PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Spotkania z prawnikiem w Kluczborku w ramach projektu „Równi na rynku pracy”
Wysłano 01.12.2014 o godz. 11:44:44
ohp.jpgSpotkania grupowe i indywidualne to kolejny  etap realizacji projektu pn. „Równi na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy „Gwarancje dla Młodzieży”. Projekt skierowany jest dla osób w przedziale wiekowym 18-24, nieuczących się i niepracujących, których trudna sytuacja materialna i uwarunkowania środowiskowe, oraz niskie kwalifikacje i brak doświadczenia zawodowego utrudniają samodzielne nabycie umiejętności wejścia na rynek pracy. W dniach 27-28.11.2014 roku odbyły się spotkania grupowe i indywidualne z uczestnikami projektu „Równi na  rynku pracy”. W ramach zajęć grupowych Pani Anna Wręczycka- prawnik,  poruszała zagadnienia dotyczące prawa pracy, prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali ważnych informacji, które będą mogli wykorzystać zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Warto znać swoje prawa i obowiązki, gdyż wiedza wzbogaca każdego człowieka. Indywidualne spotkania z prawnikiem były skierowane dla osób, które deklarowały chęć bezpośredniej rozmowy z zakresu prawa. Poruszane były różne problemy osobiste uczestników. Podsumowując dwa dni zajęć to wszystkie poruszany tematy były interesujące dla uczestników. Interpretowanie przepisów bywa trudne, natomiast Pani Anna Wręczyca przekazała informacje w sposób zrozumiały i czytelny. Uczestnicy pod koniec spotkania wypełnili ankiety ewaluacyjne, z których wynika, że zarówno prowadząca jak i program zajęć były dobrze oceniane.


Agnieszka Świderska-Włodarczyk

0000034275.jpg« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS