PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Konferencja pn. „Konsekwencje wykluczenia społecznego a niepowodzenia uczniów. Formy udzielanej pomocy” w Hufcu Pracy w Opolu
Wysłano 25.05.2015 o godz. 11:28:30
fot.3.JPG22 maja 2015 r. w Hufcu Pracy w Opolu odbyła się konferencja pn. „Konsekwencje wykluczenia społecznego a niepowodzenia uczniów. Formy udzielanej pomocy. Do udziału w konferencji zaproszono Irenę Koszyk – Naczelnika Wydziału Oświaty w Opolu, Małgorzatę Kozak – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, Izabelę Gacia – Kierownika Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, Piotra Tomasia – pracownika Rejonowego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego a także pedagoga Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pedagogów, psychologów ze szkół gimnazjalnych oraz przedstawicieli MOPR i GOPR, wychowawców Domów Dziecka w Opolu, Turawie i Skorogoszczy. W konferencji udział wziął p.o. Komendanta Wojewódzkiego OWK OHP pan Łukasz Szerner oraz pani Ewa Zajączkowska – specjalista ds. kształcenia i wychowania.

Gości powitała dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu pani Violetta Szczepkowska oraz Komendant Hufca Pracy w Opolu Bogumiła Szewczyk-Paluszek.

Celem konferencji było przedstawienie rodzajów wykluczenia, pokazanie ich wpływu na życie rodziny a szczególnie na dzieci oraz przedyskutowanie form udzielanej pomocy.

Diagnozę problemu, jakim jest wykluczenie społeczne i jego skutki, przedstawiła pedagog ZSB pani Maria Płachecka. Zasygnalizowała, że rodziny, które wskutek różnych zawirowań życiowych, pozostają poza życiem społecznym , nie radzą sobie, nie radzą sobie również dzieci. Bezdomność, bieda, brak pracy czy choroby powodują ubożenie rodzin i ich dysfunkcje.

Pani Małgorzata Kozak przedstawiła skutki wykluczenia, podając szereg przykładów, kiedy rodziny popadają w bezdomność i ubóstwo. Zaskakującym był przedstawiony przykład, kiedy problemem bezdomności dotknięte są rodziny dobrze funkcjonujące, gdzie oboje rodzice pracują a dzieci radzą sobie dobrze. I nagle dzieje się coś, co sprawia, że rodzina zaczyna coraz gorzej funkcjonować, np. na skutek utraty pracy. I w tym momencie pojawia się problem dziecka, które nie jest przygotowane na inne życie i zaczyna mieć problemy. P:ojawia się alkohol, narkotyki, złe towarzystwo. Młody człowiek przestaje chodzić do szkoły. Pedagog szkolny wnioskuje do Sądu Rodzinnego o ustanowienie kuratora a w szczególnych przypadkach o umieszczenie w ośrodku wychowawczym. Pani dyrektor Małgorzata Kozak przedstawiła informację nt. liczby dzieci, znajdujących się w pieczy zastępczej. W Opolu funkcjonuje 200 rodzin zastępczych.

O funkcji asystenta rodziny, w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej mówiła pani Izabela Gacia. Podkreśliła, ze rodziny, które objęte są pomocą asystenta, uważają go za kogoś, kto załatwi wszystkie ich problemy. Wymagają wręcz, aby asystent robił zakupy, gotował, pilnował dzieci, by te chodziły do szkoły.

Pan Piotr Tomaś przedstawił informację dot. Przebiegu badań w RODK. Informację o zadaniach i formach pomocy młodzieży , które realizują Ochotnicze Hufce Prace przedstawił Komendant Łukasz Szerner. Poinformował o możliwościach nauki w gimnazjach i szkołach zawodowych dla dorosłych, w ramach hufców pracy. Przedstawił ofertę przygotowania zawodowego oraz możliwość skorzystania przez uczestników z internatu.

Robert Mielcarek, wychowawca HP w Opolu, przedstawił prezentację dot. Działalności Hufca Pracy w Opolu. Zaprezentowana została szeroka działalność i różnorodne formy pomocy i wsparcia, jakie otrzymują młodzi ludzie, którzy trafiają do hufca.

Podczas dyskusji, uczestnicy konferencji zadawali wiele pytań dot. Możliwości kształcenia i zdobywania zawodu w hufcach pracy. Wypracowano wspólny wniosek, aby wszystkie instytucje, które powołane są do pomocy rodzinom i dzieciom, zjednoczyły swoje siły i wspólnie próbowały pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ponadto, wszyscy zgodnie uznali, że takich spotkań powinno być więcej, gdyż problemy, które zostały omówione, narastają i trzeba próbować je rozwiązywać.

Bogumiła Paluszek

fot.2.JPG fot.3.JPG
Wystąpienie pani Małgorzaty Kozak – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu Wystąpienie p.o. Komendanta Wojewódzkiego OHP pana Łukasza Szernera

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS