PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Pracownicy CEiPM w Namysłowie wspierają młodzież
Wysłano 27.05.2015 o godz. 11:30:04

2_2.JPGW dniu 26 maja br. pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Namysłowa spotkali się z uczniami klas zawodowych przy Zespole Szkół Mechanicznych. Spotkanie to odbyło się w ramach współpracy z pedagogiem szkolnym Panią Karoliną Zabłocką i pracownikami Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Namysłowie. Głównym tematem spotkania było przedstawienie sytuacji na rynku pracy oraz zaoferowanie udziału w bezpłatnych kursach zawodowych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery.
W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość rozmowy z doradcą zawodowym– Piotrem Józefowiczem, który służył pomocą i radą w planowaniu swojej kariery zawodowej. Ponadto przedstawił m.in.: sposoby przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, zasady prawidłowego pisania dokumentów aplikacyjnych, błędy stosowane w tychże dokumentach oraz zasady w nich obowiązujące.
W dalszej części spotkania pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy – Barbara Rybska omówiła również metody aktywnego poszukiwania pracy, stworzyła możliwość rejestracji w Punkcie Pośrednictwa Pracy oraz przedstawiła aktualne oferty pracy, a także zaprosiła uczniów na organizowany przez jednostki OHP w Namysłowie kiermasz wakacyjnych ofert pracy – zaplanowany w dniu 29 maja br.
Podsumowaniem spotkania było przedstawienie przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego Katarzynę Kieryk oferty dotyczącej naboru na planowane bezpłatne kursy zawodowe organizowane w pierwszym półroczu br., a mianowicie: nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych, kasą fiskalną oraz fakturowaniem, operator CNC, mechanik przemysłowy, elektryk SEP E+D do 1kW. Uczniowie dowiedzieli się również o naborze na planowane kursy zawodowe w II półroczu 2015 r. Planowanymi szkoleniami w III i IV kwartale br. są następujące kursy zawodowe: opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i fakturowaniem, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej oraz kurs pracownika ogólnobudowlanego. Uczestnicy spotkania uzyskali informację nt. warunków jakie należy spełniać aby móc wziąć udział w szkoleniach zawodowych, tj. wiek 18-24 lat, osoby nieuczące się i niepracujące, planujące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe bądź osoby chcące się przekwalifikować, a także zamieszkujące na terenie Polski.

Katarzyna Kieryk
Piotr Józefowicz
Barbara Rybska

2_2.JPG
Doradca zawodowy Piotr Józefowicz promujący działalność jednostek OHP w Namysłowie
« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS