PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Metodyczna w K-Koźlu
Wysłano 29.05.2015 o godz. 07:35:09
ohp.jpgDnia 27 maja 2015r.  w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się  II Ogólnopolska  Konferencja Naukowo- Metodyczna z cyklu - Wieloaspektowe spojrzenie na pomoc społeczną.  Hufiec Pracy w Kędzierzynie-Koźlu reprezentowała kadra wychowawcza w osobie: Komendant Hufca Małgorzata Nowacka, starszy wychowawca Beata Smutek, starszy wychowawca Agnieszka Kolińska. Organizatorami w/w konferencji byli: Gmina Kędzierzyn- Koźle,  Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w K- Koźlu  oraz Uniwersytet Opolski Zakład Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych. To już kolejna edycja cyklu konferencji naukowo metodycznych, których celem jest dostrzeżenie różnych aspektów problemów społecznych oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania im przy wykorzystaniu zasobów i instrumentów środowiska lokalnego. Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła  problemów związanych z kryzysami we współczesnych rodzinach polskich ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn występującej w nich przemocy.  Negatywne zjawiska, spośród których za najbardziej niebezpieczne uznaje się obecnie zjawisko przemocy w rodzinie, stanowią zagrożenie dla zdrowia, życia i prawidłowego funkcjonowania jednostek, a szerzej całego społeczeństwa. Coraz więcej rodzin nie radzi sobie z tym problemem, wręcz odnotowuje się wzrost skali, natężenia i siły tego zjawiska. Dlatego też obowiązkiem zarówno instytucji pomocowych, placówek oświatowych, służby zdrowia, służb porządkowych, wymiaru sprawiedliwości jak i władz lokalnych jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Jaka jest najczęstsza przyczyna występowania przemocy w rodzinie? Dlaczego rośnie skala tego zjawiska mimo podjętych działań zaradczych i interwencyjnych? Kto zawodzi w dotychczasowym systemie rozwiązywania problemów związanych z przemocą wewnątrzrodzinną? Na te i inne pytania starano zaleźć odpowiedź podczas  debety, w której uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych i instytucji lokalnych, ( w tym instytucji na co dzień współpracujących z Hufcem Pracy: Powiatowa Komenda Policji, Sąd Rejonowy, PCPR, szkoły)  oraz władz  samorządowych.  Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty.

Agnieszka Kolińska

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS