PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Podsumowaliśmy Dzień Otwarty Instytucji Rynku Pracy w Kędzierzynie – Koźlu
Wysłano 03.11.2015 o godz. 10:51:02

1.JPGStarosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu wraz z Hufcem Pracy i Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Kędzierzynie - Koźlu byli organizatorami Dnia Otwartego zorganizowanego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Pracy w dniu 29.10.2015r. W Dniu Otwartym wzięli udział przedstawiciele 11 instytucji, 5 szkół i 1 jednostki szkolącej, 3 agencji pracy.
Do dyspozycji odwiedzających były również aktualne oferty pracy zgłoszone do PUP przez pracodawców i przedsiębiorców z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, oferty spoza regionu i oferty EURES.
Podczas Dnia Otwartego po raz pierwszy zorganizowaliśmy „Kącik Malucha” pod hasłem  „Poznajemy zawód od przedszkola”.
Gośćmi w Kąciku były dzieci z Przedszkola nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu oraz dzieci odwiedzających Urząd osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Jego celem było zapoznanie się dzieci przez zabawę ze specyfiką różnych zawodów. Maluchy miały możliwość wypowiedzenia się, kim chciałyby zostać w przyszłości, następnie kolorowały rysunki z wybranymi zawodami i omawiały na czym polega praca osoby na wybranym przez nie stanowisku i jakie musi posiadać predyspozycje do wykonywania tej pracy.
Dzieci spotkały się również ze strażakami, którzy opowiedzieli im na czym polega ich praca i przeszkolili je w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki miały możliwość przećwiczenia na swoich kolegach, jak sprawnie i szybko można zaopatrzyć rany.
Po spotkaniu ze strażakami przyszedł czas na policjanta, który również powiedział na czym polega jego praca. Dodatkową atrakcją była możliwość zrobienia sobie zdjęcia na policyjnym motorze.
Pracodawcy z kolei uczestniczyli w prelekcji „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w województwie opolskim” podczas której zostały przedstawione możliwości korzystania przez pracodawców i ich pracowników ze środków na kształcenie ustawiczne.
Po prelekcji wywiązała się dwugodzinna dyskusja na tematy nie tylko związane z prelekcją, ale również rynkiem pracy i innymi formami wsparcia dla firm, co wskazuje na to, że tego typu spotkania są bardzo pożądane i dostarczają informacji każdej ze stron.
Przedstawiciele firm po spotkaniu chętnie skorzystali również z możliwości uzyskania informacji /niezbędnych dla ich przedsiębiorstw/ na stoiskach wystawców.
W organizowanych przez doradców zawodowych, specjalistę ds. dotacji i strażaków warsztatach i prelekcjach  udział wzięły 33 osoby.
Tematem warsztatów i prelekcji były:
•    Młodzi aktywni na rynku pracy,
•    Pierwsza pomoc,
•    ABC Przedsiębiorczości.
Celem Dnia Otwartego było zgromadzenie w jednym dniu i w jednym miejscu specjalistów - przedstawicieli instytucji mogących udzielić szerokiego wsparcia zarówno osobom bezrobotnym i poszukującym pracy jak i pracodawcom.
Z kolei zapraszając przedszkolaki chcieliśmy zwrócić uwagę na konieczność edukowania dzieci w zakresie zawodoznastwa i wyboru zawodu już od przedszkola. Od najmłodszych lat powinno rozmawiać się z dziećmi o przyszłości zawodowej, zadawać im pytania, kim chcę zostać w przyszłości i dawać im szansę zapoznawania się ze specyfiką wybranego zawodu, po to aby, już jako młodzi ludzie mogły dokonywać bardziej świadomych wyborów.
Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom za udział. Zapewniamy, że dobra atmosfera zachęca nas w przyszłości do organizowania tego typu przedsięwzięć.
Gośćmi DNIA OTWARTEGO byli:
Instytucje udzielające porad osobom zainteresowanym:
1.    Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźle,
2.    Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
3.    Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kędzierzynie – Koźlu,
4.    Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kędzierzynie – Koźlu,
5.    Urząd Skarbowy w Kędzierzynie – Koźlu,
6.    Radcy Prawni,
7.    Doradca Finansowy z Opola,
8.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu,
9.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu,
10.    Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Fundacja Aktywizacja w Opolu,
11.    Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu,
Szkoły i jednostki szkoleniowe prezentujące ofertę edukacyjną i bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia:
1.    ŻAK Centrum Nauki i Biznesu w Kędzierzynie – Koźlu,
2.    Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu,
3.    Fundacja dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie – Koźlu,
4.    Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Tomasz Kubala w Kędzierzynie-Koźlu,
5.    Centrum Edukacji Siódemka w Kędzierzynie-Koźlu,
Agencje Pracy oferujące głównie oferty pracy za granicą:
1.    Agencja Zatrudnienia OTTO POLSKA,
2.    Agencja Zatrudnienia RANDSTAD POLSKA,
3.    Agencja Zatrudnienia ATERIM MED.

Elżbieta Bartoszek

1.JPG 2.JPG
 Uczestnicy prelekcji
 Stoiska wystawców


« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS