PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

„Poznać aby zrozumieć” - zakończenie projektu
Wysłano 08.11.2016 o godz. 11:57:18 | Ostatnia modyfikacja: 08.11.2016 o godz.: 11:59:21
1.jpg.jpgW ostatnim tygodniu października, w internacie OSiW, odbyło się spotkanie podsumowujące trójstronny projekt w ramach programu PNWM. Uczestnicy grupy polskiej podsumowali wizytę gości z ukraińskiego Kałusz i niemieckiego Eberswalde. Na początku spotkania uczestnicy rozpoczęli ewaluację projektu poprzez zebranie całego materiału o miejscach, w których byli wraz z partnerami, na temat zagadnień poruszanych na warsztatach i działaniach, które zostały wykonane w ramach harmonogramu projektu. Uczestnicy przeglądnęli jeszcze raz dokumentację całego projektu, łącznie z wykonanymi wspólnie zdjęciami i filmami, aby przekonać się, iż niczego nie brakuje. Uczestnicy wybierali najlepsze ujęcia do kroniki trójstronnego spotkania w celu ewaluacji projektu. Następnie zostały omówione i podsumowane prace, które uczestnicy wykonywali podczas zajęć warsztatowych z partnerami ukraińskimi i niemieckimi, w tym zapisy niemiecko-ukraińsko-rosyjsko-migowe, które następnie posłużyły do stworzenia słowniczka. Młodzież opracowała grafikę słowniczka i przeprowadziła zabawę, która podsumowała umiejętności językowe – „Kto zapamiętał najwięcej słówek?”. Po przerwie obiadowej uczestnicy przeanalizowali i  podsumowali wszystkie zajęcia warsztatowe na temat praw człowieka, tolerancji i uprzedzeń, które odbyły się podczas działań projektowych. Uczestnicy zebrali całą zdobytą wiedzę z warsztatów i wycieczek edukacyjnych oraz wszystkie elementy merytoryczne projektu i zorganizowali zabawę ruchową z balonami i karteczkami, na których znajdowały się pytania odnośnie zdobytej wiedzy. Młodzież wypowiedziała się także na temat mocnych i pozytywnych stron spotkania trójstronnego, ale także na temat trudności, które pojawiły się po drodze. Młodzież za pomocą „tarczy ocen” oceniła swój nastrój i emocje, które pojawiły się przed rozpoczęciem projektu, po przyjeździe partnerów, w trakcie działań oraz po wyjeździe rówieśników i zakończeniu spotkania. Pod ocenę były brane takie elementy jak komunikowanie się, zabawy, przyjaźń, dynamika grupy, współpraca i tolerancja. Emocji było tak wiele, że trudno było wszystkie je umieścić na kartkach papieru podczas wspólnej burzy mózgów. Od niecierpliwości i stresu przed rozpoczęciem działań, poprzez podekscytowanie, radość, zdenerwowanie, aż po napływ energii, motywację i ogromne zadowolenie – taki wachlarz emocji posiadali uczestnicy na wszystkich etapach projektu. Świadczy to przede wszystkim o ogromnym zaangażowaniu i chęci działania młodzieży. Omówione zostały także elementy organizacyjno-logistyczne projektu – zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, wieczorki narodowe, zabawy integracyjne, transport itp.  W kolejnym punkcie uczestnicy postanowili opracować podziękowania dla osób, które pomagały przy realizacji projektu. Na koniec młodzież omówiła wyniki spotkania i wypełniła ankiety ewaluacyjne, a także dokonała samooceny dotyczącej osobistego wkładu w projekt -  dzięki tym elementom wychowawcy i koordynator mogli ocenić postępy i przebieg projektu. Uczestnicy sporządzili wspólnie raport ze spotkania trójstronnego. Dzięki gruntownemu podsumowaniu było możliwe stworzenie prezentacji multimedialnej, aby móc podzielić się doświadczeniem i przeżyciami z innymi uczestnikami OHP, aby zachęcać młodzież do udziału w tego typu projektach. Na koniec spotkania opiekunowie wręczyli uczestnikom dyplomy wraz z drobnymi pamiątkami, a także zaświadczenia o udziale w projekcie. Każdy z uczestników wypowiedział na koniec krótką osobistą opinię na temat współpracy i całego projektu, co dało pogląd na to, jak ważne są tego typu spotkania zwłaszcza w międzynarodowym towarzystwie.

Marcin Kołacha
1.jpg.jpg 2.jpg.jpg
Podsumowanie słownika Omówienie wykonanych prac

1368520705_logo_pnwm_dopisek_poziom_cmyk.jpg

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS