PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

"PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY"
Wysłano 14.03.2017 o godz. 12:37:46 | Ostatnia modyfikacja: 14.03.2017 o godz.: 13:12:45

2_5.jpgOd tygodnia trwa pierwsza mobilność projektu pn. „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”. Szesnastoosobowa grupa uczestników OHP z Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu oraz ze Środowiskowego  Hufca Pracy z Namysłowa wyjechała na 26-dniowy pobyt w Niemczech, gdzie przez 20 dni będzie odbywała staż w takich zawodach jak: fryzjer (4 osoby), murarz (4 osoby) oraz kucharz (8 osób). Przedsięwzięcie jest realizowane przez Opolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy oraz niemieckiego partnera – Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego w Eberswalde. Uzyskało ono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest częścią projektu systemowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, wykonywanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeszcze w Polsce, przed podróżą do niemieckich zakładów pracy, młodzież została objęta przygotowaniem kulturowym (10 godzin), pedagogicznym (10 godzin) i językowym (30 godzin). Podczas pierwszego z nich uczestnicy poznali kulturę, historię, geografię, zwyczaje i tradycje niemieckie, a także różnice kulturowe, mentalność, sposób życia mieszkańców. Dodatkowo nabyli kompetencje kulturowe, zapoznali się z przepisami prawa niemieckiego, prawem i rynkiem pracy, postawami obywatelskimi ludności w Niemczech, europejskim CV, ofertami pracy w sieci EURES.  Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne polegało na motywowaniu uczestników do wyjazdu i kładło nacisk na integrację z resztą uczestników, akceptację poznanych warunków pracy i mieszkania za granicą. Omówiono najczęstsze stereotypy i uprzedzenia dotyczące Niemców i pracy w Niemczech oraz rozwiano wszelkie obawy i lęki, by młodzież miała podstawę do rozwoju kompetencji społecznych i interpersonalnych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i potencjalnymi problemami, które mogą się pojawić w odmiennym środowisku kulturowym. Całość dopełnił kurs języka niemieckiego z elementami języka branżowego w wybranych przez młodzież zawodach. Obejmował on podstawowy zakres słownictwa do komunikacji w codziennych sytuacjach, formy grzecznościowe, tematykę spędzania wolnego czasu.
W pierwszym dniu pobytu, po zakwaterowaniu w ośrodku BBV w Bad Freienwalde, beneficjenci projektu brali udział w szkoleniach instruktażowych, zapoznali się z przepisami BHP, pracodawcami i warunkami w przydzielonych im zakładach pracy. Młodzież uczestniczy dodatkowo w 10 - godzinnym kursie języka niemieckiego, który służy poszerzeniu słownictwa branżowego.  W programie, oprócz obowiązkowych staży, zaplanowano organizację czasu wolnego, gdzie główną atrakcją są wycieczki edukacyjne, jako uzupełnienie przygotowania kulturowego. Uczestnicy mają już za sobą ekscytującą wyprawę do Berlina, podczas której poznali zasady pracy Parlamentu Europejskiego w Domu Historii Europejskiej. Młodzież odwiedziła również Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds oraz Aqua Dom z największym na świecie akwarium cylindrycznym z wodą morską. Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na Facebooka, na stronę o tytule: „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”.


Aleksandra Guszpit

2_5.jpg 7.jpg
Wszyscy uczestnicy projektu podczas przeszkolenia w BBV Młodzież na niemieckim  zakładzie pracy.
8.jpg 9.jpg
Kucharki przed rozpoczęciem praktyk Ewelina i Szymon po praktykach w Salonie Aniele ćwiczą fryzury na główkach fryzjerskich
EU_flag_Erasmus__vect_POS.jpg

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS