PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

„Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo w internecie”
Wysłano 14.12.2017 o godz. 11:16:45

2_26.jpgW dniu 11 i 12 grudnia br uczestnicy Grupy Wychowawczej w Brzegu, a zarazem uczniowie klas I szkoły branżowej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu spotkali się z funkcjonariuszką policji, młodszą aspirant Magdaleną Bielecką, która przeprowadziła zajęcia pn. „Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo w internecie”. Internet jest powszechnym narzędziem w codziennym życiu prawie każdego człowieka. Wg danych statystycznych, młodzi ludzie przeznaczają coraz więcej godzin na przebywanie w przestrzeni wirtualnej. Internet daje wiele możliwości, m.in. pozwala na zdobywanie wiedzy na różne tematy, spełnia funkcje rozrywkowe (muzyka, gry, filmy), ale bywa też pełen pułapek. Policjantka uczulała młodych ludzi w zakresie ograniczonego zaufania z rozmówcami poznanymi przez sieć oraz o konieczności ochrony własnej prywatności, ostrzegając przede wszystkim przed udostępnianiem prywatnych zdjęć, które mogą być użyte w różnych celach. Ponadto poruszyła takie kwestie jak nękanie, stalking czy cyberbulling czyli przemoc w internecie, z jaką można spotkać się na popularnych portalach społecznościowych. Ze względu na różnorodność form zjawiska cyberprzemocy nie zawsze kwestie te regulowane są w kodeksie karnym. W niektórych przypadkach jedynym sposobem ochrony prawnej jest droga cywilna czyli droga roszczeń odszkodowawczych. Edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna, ponieważ młodzi ludzie coraz więcej czasu poświęcają na przebywanie, w sieci poznając w ten sposób nowych znajomych, a przestępczość rozwija się ujawniając się w coraz to nowszych formach. Młodzież zadawała prowadzącej wiele pytań z zakresu regulacji prawnych, w przypadku różnych zachowań oraz czynów. Korzystając z internetu należy być zawsze czujnym oraz stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Małgorzata Słodkowska

1_31.jpg 2_26.jpg
Młodszy aspirant Magdalena Bielecka z KPP w Brzegu prowadząca zajęcia Młodzież na zajęciach z cyberprzemocy« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS