PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Zaczynamy staż w Niemczech
Wysłano 17.04.2018 o godz. 06:30:17 | Ostatnia modyfikacja: 17.04.2018 o godz.: 11:46:47

n2.jpg16 - osobowa grupa młodzieży z terenowych jednostek OHP woj. opolskiego  (z Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu oraz z Hufca Pracy w Opolu (grupa wychowawcza w Brzegu) wyjechała do Niemiec  w ramach projektu pn. ,,Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”, który jest częścią przedsięwzięcia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Organizacją przyjmującą, a zarazem partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Berufsbildungsverein Eberswalde e.V. Przez miesiąc (od kwietnia do maja bieżącego roku) stażyści będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w niemieckich zakładach pracy: firmach budowlanych, zakładach gastronomicznych, fryzjerskich i warsztatach samochodowych. Jeszcze przed wyjazdem praktykanci przygotowywali się do podjęcia staży w Niemczech. Przysposobienie obejmowało zajęcia kulturowe, pedagogiczne i językowe. Zdecydowana większość zrekrutowanej i spełniającej wymogi projektowe młodzieży pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym, gdzie wyjazd za granice często jest marzeniem nie do spełnienia. Zagraniczne staże są szansą, ale i wyzwaniem -  młodzi ludzie przez miesiąc będą funkcjonować w środowisku o odmiennej kulturze i języku. Samodzielny dojazd do pracy, kontakt z pracodawcą, zawiązywanie relacji w miejscu pracy są często stresujące dla uczestników, dlatego zależało nam by zniwelować do minimum  te trudne elementy mobilności, aby młodzież uzyskała jak najlepsze efekty i nabrała większej pewności siebie. Po przyjeździe do Bad Freienwalde - miejscowości, gdzie młodzież odbywa staż - przeprowadzono spotkanie organizacyjne i integracyjne. Uczestnicy, z początku nieśmiali, chętnie brali udział w zabawach i grach dzięki którym mogli nie tylko bliżej się poznać, ale także rozwinąć i przećwiczyć umiejętności i kompetencje społeczne takie jak: praca w grupie, otwartość i tolerancję dla odmiennych kulturowo grup, poczucie własnej wartości, postawę obywatelską, obyczajowość i historię Niemiec. Te zajęcia dodały energii stażystom, zmotywowały ich do dalszego rozwoju osobistego, rozbudziły kreatywność i chęć do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dla opiekunów grupy była to okazja do przećwiczenia oddziaływania pedagogicznego na uczestników OHP w zmienionych warunkach i otoczeniu. Kolejnym punktem zebrania były animacje i gry językowe rozwijające słownictwo branżowe. Praktykanci ćwiczyli rozmowy z pracodawcami poprzez odgrywanie ról, zabawy sytuacyjne. Następnie młodzież została przydzielona do konkretnych zakładów pracy. Praktykanci poznali profile pracodawców, omówili szczegółowy program stażu, zadania uczestnika, wymogi związane z jakością stażu  oraz zakresy wiedzy, umiejętności i kwalifikacji które mają zostać przez nich nabyte a także sposoby ewaluacji i upowszechniania.  Na koniec został omówiony program kulturalny.  Mocnym punktem organizacji czasu wolnego są wycieczki edukacyjne. Planowana jest przejażdżka min. do Berlina gdzie stażyści zobaczą Bramę Branderburską, odwiedzą Parlament Berliński oraz Muzeum Pergamon.n1.jpg n2.jpg
Runda zapoznawcza Poczęstunek

logotyp_ue.jpg

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS