PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Dzień z Urzędem Skarbowym
Wysłano 25.04.2018 o godz. 12:17:26

us1.jpgNajnowsze badania firmy Maison&Partners jednoznacznie wskazują, że wiedza Polaków na temat istniejącego systemu podatkowego w Polsce jest znikoma, ponieważ aż 58% ankietowanych Polaków stwierdziło, że nie płaci podatku VAT, a ponad 21% z badanych jest przekonana, iż nie płaci żadnych podatków, PIT-u,  CIT-u, jak i VAT-u. Z Raportu wynika, że 35% polskich podatników nie rozlicza podatku PIT samodzielnie, są to przede wszystkim osoby najmłodsze i o najniższym wykształceniu, które korzystają z pomocy rodziny i znajomych przy uzupełnianiu zeznania rocznego o wysokości osiągniętych dochodów. Spośród osób samodzielnie rozliczających podatki aż 40% uważa to zadanie za trudne. W związku z powyższym, w dniu 23 kwietnia 2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie zorganizowało 2 szkolenia w ramach inicjatyw własnych pt. „System podatkowy w Polsce” oraz „Składanie zeznań podatkowych”. Celem szkoleń przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Namysłowie była prezentacja podstawowych zasad funkcjonowania systemów podatkowych z uwzględnieniem zasad opodatkowania osób fizycznych. Podczas szkolenia „System podatkowy w Polsce” młodzież wchodząca na rynek pracy zapoznała się m.in. z funkcjami podatków oraz typem systemów podatkowych, poznała podatki bezpośrednie – od osób fizycznych (PIT), od osób prawnych (CIT), od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, od środków transportowych, a także podatki pośrednie – od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. Szkolenie pt. „Składanie zeznań podatkowych” umożliwiło młodzieży uzyskanie wiedzy na temat rocznej deklaracji podatkowej PIT, a mianowicie termin, formę oraz czas jej składania. Dodatkowo młodzi ludzie poznali przychody podlegające opodatkowaniu oraz przychody zwolnione z opodatkowania takie jak np. odszkodowania, zasiłki, dodatki mieszkaniowe. Na zakończenie szkolenia przyszli podatnicy wypełnili deklarację roczną PIT-37 zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Po zakończeniu obydwu szkoleń, nie zaznajomiona w ogóle jeszcze z tymi tematami młodzież zgodnie stwierdziła, że teoria uzupełniona przykładami praktycznymi stała się czytelna, jasna i przystępna dla nich. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z podatkami w trakcie powyższych szkoleń były w stanie zrozumieć ich specyfikę i podstawowe reguły rozliczania. Przestały się bać, że to za trudne i zbyt zagmatwane, a dzięki umiejętnościom zdobytym na zajęciach uczestnicy uwierzyli, że są w stanie samodzielnie rozliczyć roczne zeznanie podatkowe.Ilona Różniecka
Marta Szmitke


us1.jpg us2.jpg
Uczestnicy szkolenia „System podatkowy w Polsce” Uczestnicy szkolenia „Składanie zeznań podatkowych”


« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS