PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Aktualności

Posiedzenie Rady Programowej w Opolu
Wysłano 26.04.2018 o godz. 14:23:00

rada1.jpg25.04.2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Programowej Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W posiedzeniu udział wzięli m.in. Violetta Porowska - Wicewojewoda Opolski, Dariusz Medoliński - Wojewódzki Komendant OHP w Opolu i jego zastępca - Łukasz Kubica, Opolski Kurator Oświaty - Michał Siek, dr Krzysztof Sikora – Doradca Komendanta Głównego OHP, ks. Jarosław Staniszewski – Duszpasterz OWK OHP, a także przedstawiciele opolskich starostw, gmin, instytucji rynku pracy oraz służb mundurowych. Podczas posiedzenia, działalność Wojewódzkiej Komendy OHP w poszczególnych pionach merytorycznych omówili Ewa Zajączkowska - Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania, Tomasz Góry - Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Kinga Kucharska - Kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej. Przedstawiono plany dotyczące rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na kolejny rok szkolny, przedstawiono frekwencję, wyniki egzaminów oraz sukcesy uczestników.  Następnie omówiono działalność CEiPM na rzecz rynku pracy w tym m.in.: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, oferty szkoleń i kursów z uwzględnieniem szkolenia z zakresu „Ginących zawodów”. Ostatnim tematem było przedstawienie efektywności zatrudnieniowej w zakończonym już projekcie „Akcja aktywizacja – EFS”, stan realizacji  projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" oraz programów międzynarodowej wymiany młodzieży. Rada Programowa jednogłośnie podjęła dwie uchwały: Członkowie Rady Programowej udzielą wsparcia kadrze opiekuńczo – wychowawczej OWK OHP podczas procesu rekrutacji do jednostek OHP na rok szkolny 2018/2019 oraz Członkowie Rady Programowej podejmą działania mające na celu wspieranie Opolskiej Wojewódzkiej Komendy  OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników do bezpłatnych szkoleń z zakresu „Ginących zawodów”. Szkolenia realizowane są od marca do października 2018 r.

Aleksandra Albera

rada1.jpg Rada 2_1.jpg
Otwarcie Rady Programowej OWK (od lewej: Kinga Kucharska - Kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej, Tomasz Górny – Dyrektor CEiPM, Ewa Zajączkowska - Kierownik Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania, Violetta Porowska - Wicewojewoda Opolski, Dariusz Medoliński -Wojewódzki Komendant OHP w Opolu, Łukasz Kubica - Zastępca Komendanta OHP, dr Krzysztof Sikora – Doradca Komendanta Głównego OHP). Rada Programowa OWK OHP podczas posiedzenia
Rada3.jpg
Rada Programowa OWK OHP podczas posiedzenia 

« Powrót

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS