PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży


CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W OPOLU (CEiPM) to jednostka organizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy realizująca działania z zakresu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie świadczenia usług edukacyjnych dla młodzieży na lokalnym rynku pracy.

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Opolu:

e-mail: dyrceip@ohp.opole.pl
telefon: (0-77) 4560025


W strukturze Centrum działają następujące jednostki organizacyjne:

 • Młodzieżowe Biuro Pracy
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 • Młodzieżowe Centra Kariery
 • Punkty Pośrednictwa Pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży realizuje w szczególności zadania w zakresie:

 • Prowadzenia pośrednictwa pracy dla młodzieży uczącej się, bezrobotnej oraz osób poszukujących pracy;
 • Organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów;
 • Organizowania wakacyjnych hufców pracy oraz innych form aktywnego wypoczynku i pracy młodzieży;
 • Prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
 • Organizowania szkoleń zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy;
 • Badania i diagnozowania lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych;
 • Realizacji programów związanych z problematyką rynku pracy;
 • Realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej.

Młodzieżowe Biura Pracy

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Młodzieżowe Centra Kariery

Punkty Pośrednictwa Pracy


Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS