PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku


Logo OHP_1.jpg

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku pośrednika pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Prudniku

Wymagania:

– wykształcenie wyższe,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku (min. pół roku),
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- dobra organizacja pracy,
- zdolność do  przekazywania wiedzy innym oraz stałego podnoszenia kompetencji,
- znajomość obsługi komputera,
- doświadczenie w realizacji projektów unijnych – mile widziane,
- mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba zatrudniona na stanowisku pośrednika pracy będzie odpowiedzialna m.in. za poszukiwanie ofert pracy, rejestrację osób bezrobotnych, kierowanie do pracy, organizowanie giełd i targów pracy, realizowanie projektów UE.

Dodatkowe informacje:
- miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
- pełny etat
- praca jednozmianowa: od poniedziałku do piątku, w godz.7:45 – 15:45
- wysokość wynagrodzenia – od 2.200,00 zł brutto

Planowany termin zatrudnienia:  od 07.05.2018r.
Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony
Termin składania aplikacji: do 20.04.2018r.

Informację proszę przekazywać na adres e- mail: k.deker@ohp.opole.pl

____________________________________________________________ 

Logo OHP_1.jpg

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku doradcy zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kluczborku

Wymagania:
– wykształcenie wyższe (preferowane ze specjalnością doradztwo lub poradnictwo zawodowe) lub wyższe pedagogiczne lub psychologiczne,
- znajomość pracy doradczej oraz lokalnego rynku pracy,
- minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
- umiejętności organizacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów,
- zdolność do  przekazywania wiedzy innym oraz stałego podnoszenia kompetencji,
- znajomość obsługi komputera,
- doświadczenie w realizacji projektów unijnych – mile widziane.

Osoba zatrudniona na stanowisku doradcy zawodowego będzie odpowiedzialna m.in. za udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych.

Dodatkowe informacje:
- miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku
- pełny etat
- praca jednozmianowa: od poniedziałku do piątku, w godz.7:45 – 15:45
- wysokość wynagrodzenia – od 2.200,00 zł brutto

Planowany termin zatrudnienia:  od 02.05.2018r.
Umowa o pracę: na czas określony od  02.05.2018r.
Termin składania aplikacji: do 23.04.2018r.
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Informację proszę przekazywać na adres e- mail: k.deker@ohp.opole.pl

____________________________________________________________ 

Logo OHP_1.jpg

Komenda Wojewódzka OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku st. referenta ds. refundacji - ROZSTRZYGNIĘTE 

Wymagania  niezbędne:
1.    Wykształcenie średnie (mile widziane wyższe ekonomiczne)
2.    Co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku administracyjnym lub księgowym.
3.    Znajomość podstaw ustawy o rachunkowości.

Wymagania dodatkowe:
1.    Dobre umiejętności organizacyjne.
2.    Umiejętność pracy w zespole.
3.    Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
4.    Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
5.    Znajomość obsługi programu Office oraz programów księgowych.

Informacje dodatkowe:
1.  miejsce pracy: Opolska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Armii Krajowej 4
2. praca jednozmianowa: 7.45 – 15.45
3. wysokość wynagrodzenia – od 2.300,00 zł brutto + dodatki
4. umowa o pracę na czas określony  (z możliwością przedłużenia na czas
    nieokreślony)
5. planowane zatrudnienie od dnia 03.04.2018r.

Mile widziany stopień niepełnosprawności.

CV należy przesyłać do dnia 23.03.2018r. na adres e-mail: k.deker@ohp.opole.pl

____________________________________________________________

Logo OHP_1.jpg

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku pracownik gospodarczy/konserwator/kierowca - ROZSTRZYGNIĘTE

Wymagania:
– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

- brak przeciwwskazań do pracy powyżej 3 m.,

- znajomość podstaw obsługi komputera (MS Word, Excel),

- doświadczenie zawodowe jako konserwator min. 5 lat,

- doświadczenie w kierowaniu pojazdami min. 5 lat,

- mile widziane uprawnienia elektryczne do 1 kV eksploatacyjne 

Osoba zatrudniona na stanowisku pracownika gospodarczego/konserwatora będzie odpowiedziana za prowadzenie gospodarki samochodowej, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, drobne naprawy, konserwację wyposażenia i sprzętu, pomoc w prostych pracach biurowych, kierowanie pojazdami.

Dodatkowe informacje:
- miejsce pracy: Opolska Wojewódzka Komenda OHP
- 1/2 etatu - z możliwością zwiększenia wymiaru etatu
- praca jednozmianowa: od poniedziałku do piątku, godziny do ustalenia
- wysokość wynagrodzenia – od 1.100,00 zł brutto

Planowany termin zatrudnienia:  od 16.04.2018r.
Umowa o pracę: na czas określony od  16.04.2018r.
Termin składania aplikacji: do 10.04.2018r.
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Informację proszę przekazywać na adres e- mail: k.deker@ohp.opole.pl

____________________________________________________________

Logo OHP_1.jpg

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku pośrednika pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Oleśnie - ROZSTRZYGNIĘTE

Wymagania:
– wykształcenie wyższe,
- umiejętności organizacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów,
- zdolność do  przekazywania wiedzy innym oraz stałego podnoszenia kompetencji,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Osoba zatrudniona na stanowisku pośrednika pracy będzie odpowiedzialna m.in. za poszukiwanie ofert pracy, rejestrację osób bezrobotnych, kierowanie do pracy, organizowanie giełd i targów pracy, realizowanie projektów UE.

Dodatkowe informacje:
- miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie
- pełny etat
- praca jednozmianowa: od poniedziałku do piątku, w godz.7:45 – 15:45
- wysokość wynagrodzenia – od 2.200,00 zł brutto

Planowany termin zatrudnienia:  od 01.03.2018r.
Umowa o pracę: na czas określony od  01.03.2018r.
Termin składania aplikacji: do 26.02.2018r.
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Informację proszę przekazywać na adres e- mail: k.deker@ohp.opole.pl

____________________________________________________________

Logo OHP_1.jpg

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku doradcy zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Prudniku - ROZSTRZYGNIĘTE

Wymagania:
– wykształcenie wyższe (preferowane ze specjalnością doradztwo lub poradnictwo zawodowe) lub wyższe pedagogiczne lub psychologiczne,
- znajomość pracy doradczej oraz lokalnego rynku pracy,
- minimum pół roku doświadczenia na podobnym stanowisku,
- umiejętności organizacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów,
- zdolność do  przekazywania wiedzy innym oraz stałego podnoszenia kompetencji,
- znajomość obsługi komputera,
- doświadczenie w realizacji projektów unijnych – mile widziane.

Osoba zatrudniona na stanowisku doradcy zawodowego będzie odpowiedzialna m.in. za udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji zawodowych i edukacyjnych.

Dodatkowe informacje:
- miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery w Prudniku
- pełny etat
- praca jednozmianowa: od poniedziałku do piątku, w godz.7:45 – 15:45
- wysokość wynagrodzenia – od 2.200,00 zł brutto

Planowany termin zatrudnienia:  od 22.01.2018r.
Umowa o pracę: na czas określony od  22.01.2018r.
Termin składania aplikacji: do 17.01.2018r.
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Informację proszę przekazywać na adres e- mail: k.deker@ohp.opole.pl

____________________________________________________________

Logo OHP_1.jpg

Komenda Wojewódzka OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisko księgowego/kasjera - ROZSTRZYGNIĘTE
- dokonywanie ewidencji operacji gospodarczych,
-  prowadzenie obsługi księgowej i finansowej jednostki budżetowej,
- kontrolowanie zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym,
- kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów stanowiących podstawę operacji finansowych,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- analizowanie wykorzystania przydzielonych środków z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
- sporządzanie raportów z monitorowania wykonania planu jednostek,
- naliczanie składek oraz sporządzanie sprawozdań do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
- przygotowywanie danych do analiz,
- mile widziana znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programach finansowo – księgowym dla jednostek budżetowych.

Dodatkowe informacje:
- miejsce pracy: Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu, ul. Armii Krajowej 4
- pełny etat
-  umowa na czas określony/ z możliwością na czas nieokreślony
- praca jednozmianowa: 7:45 – 15:45
- wysokość wynagrodzenia – od 2. 300,00 zł (na okresie próbnym) + dodatki
- CV proszę przekazywać do dnia 16.01.2018r.
- planowany termin zatrudnienia 22.01.2018r.
- wykształcenie wyższe

Mile widziany stopień niepełnosprawności.

Informację proszę przekazywać na adres e- mail: k.deker@ohp.opole.pl


____________________________________________________________

Logo OHP_1.jpgKomenda Wojewódzka OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisko wychowawcy do Środowiskowego Hufca Pracy w Dąbrówce - Dolnej - ROZSTRZYGNIĘTO

Wymagania:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne o kierunku resocjalizacja
- doświadczenie w pracy z młodzieżą
- dobre umiejętności organizacyjne oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
- mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

Informacje dodatkowe:
- miejsce pracy: Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej
- praca trzyzmianowa
- wynagrodzenie od 2 100,00 brutto
- cały etat
- planowany termin zatrudnienia: od 02.01.2018r.
- termin składania aplikacji: do 22.12.2017r. do godz. 10:00

CV proszę przekazywać na adres e- mail: k.deker@ohp.opole.pl

____________________________________________________________

Logo OHP_1.jpgKomenda Wojewódzka OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku st. referenta ds. refundacji.

Wymagania  niezbędne:
1.    Wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe ekonomiczne)
2.    Mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku pracy
3.    Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz podstaw księgowości.

Wymagania dodatkowe:
1.    Dobre umiejętności organizacyjne.
2.    Umiejętność pracy w zespole.
3.    Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych.
4.    Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
5.    Znajomość obsługi programu Office oraz programów księgowych.

Informacje dodatkowe:
1.  miejsce pracy: Opolska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Armii Krajowej 4
2. praca jednozmianowa: 7.45 – 11.45
3. wysokość wynagrodzenia – od 1.100,00 zł brutto + wysługa lat (1/2 etatu)
4. umowa o pracę na czas określony  (z możliwością przedłużenia na czas
    nieokreślony)
5. planowane zatrudnienie od dnia 04.12.2017r.

Mile widziany stopień niepełnosprawności.

CV należy przesyłać do dnia 30.11.2017r. na adres e-mail: k.deker@ohp.opole.pl

____________________________________________________________

Logo OHP_1.jpgOpolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku st. referent ds. księgowo-administracyjnych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie - ROZSTRZYGNIĘTE

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie

- dobra znajomość obsługi komputera

- dobra znajomość urządzeń biurowych

- znajomość zagadnień dot. zasad zatrudniania pracowników młodocianych

- znajomość w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowej

- umiejętność redagowania korespondencji

- mile widziane praktyczne doświadczenie w zakresie procesów administracyjno-biurowych

- znajomość w zakresie archiwizowania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej.

Cechy osobowości:

- komunikatywność, dokładność, miła aparycja, wysoka kultura osobista

- samodzielność

- umiejętność nawiązywania współpracy.

Dodatkowe informacje:

Miejsce pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie,

Pełny etat

Praca jednozmianowa

Wynagrodzenie - od 2.000,00 zł

Planowane zatrudnienie - listopad 2017

Umowa na czas określony/zastępstwo

Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Informację proszę przekazywać na adres e-mail: k.deker@ohp.opole.pl

____________________________________________________________

Logo_OHP.jpg

Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu zatrudni pracownika na stanowisku pośrednika pracy - stażysta w Młodzieżowym Biurze Pracy w Opolu - ROZSTRZYGNIĘTE

Wymagania:
–  wykształcenie wyższe
-  łatwość nawiązywania kontaktów
-  dobra organizacja pracy
-  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
-  mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

Dodatkowe informacje
- miejsce pracy: Młodzieżowe Biuro Pracy w Opolu
- pełny etat
- umowa na czas określony - zastępstwo
- praca jednozmianowa: 7:45 – 15:45
- wysokość wynagrodzenia – od 2 100,00 zł
- CV proszę przekazywać do dnia 27.09.2017r.
- planowany termin zatrudnienia 02.10.2017r.

Informację proszę przekazywać na adres e- mail: k.deker@ohp.opole.pl

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS