PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku


UWAGA!Wszelkie dokumenty należy składać w Sekretariacie - pokój 203:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.

Dane kontaktoweKOMUNIKAT


1. W związku ze zwiększeniem limitu środków Funduszu Pracy, Wojewódzki Komendant OHP w Opolu podjął decyzję o wznowieniu zawierania umów o refundację od 1.09.2016 r. W pierwszej kolejności zostaną zawarte umowy dotychczas wstrzymane.

2. Przypominamy, że w przypadku umów o refundację zawartych w 2013 r. (oraz wcześniejszych jeśli nie upłynął okres wymagalności) ostateczny termin na złożenie wniosku o dokonanie refundacji upływa w dniu 31 lipca 2016 roku. Nie będzie możliwości zrealizowania wniosku o wypłatę złożonego po tej dacie. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę faktycznego wpływu wniosku do OWK OHP a nie datę nadania na poczcie.


Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS