PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku

 W Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP funkcjonują dwie jednostki szkoleniowe:


REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY W OPOLU


OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W NAMYSŁOWIE


Zakres działalności jednostek:

  • prowadzenie na terenie województwa opolskiego szkoleń umożliwiających młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższanie kompetencji zawodowych;
  • współpraca z pozostałymi jednostkami OWK OHP i innymi instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w uzyskaniu zawodu, podwyższaniu kompetencji zawodowych  oraz przygotowaniu do uczestnictwa w  lokalnym rynku pracy;
  • prowadzenie szkoleń na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pod numerem 2.16/00046/2011;
  • cykliczne badania oczekiwań edukacyjnych i zawodowych słuchaczy i dostosowuje do nich swoją ofertę szkolną tak, aby absolwenci stali się konkurencyjni na rynku pracy.

Celem działalności jednostek jest tworzenie dla młodych osób - a w szczególności młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - możliwości zdobycia, podnoszenia, doskonalenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. 

Jednostki mogą organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i  innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników oraz dla osób zgłaszających się indywidualnie, nie będących uczestnikami OHP.          


DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

       Celina Szymik

         kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży
         tel. 77 456 00 42

        e-mail: c.szymik@ohp.opole.pl

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Armii Krajowej 4

45-071 Opole

Formularz zgłoszeniowy


Ilona Różniecka

specjalista ds. rozwoju zawodowego

e-mail: osznamyslow@ohp.opole.pl

ul. Dworcowa 7/14

46-100 Namysłów

tel. 508 597 998


Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS