PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113.poz 759 , art 4 ust.1-13)


NOWE ZAPYTANIA UMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE KOMUNIKATY

Zaproszenie do składania ofert:

Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS