PL  EN
Witamy

Opolska WK
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
tel./fax: (077) 453-88-82, (077) 456-00-32
opolska@ohp.pl

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MCKMCIZBIP

Wersja do druku

Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego


ZBĘDNE LUB ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO

Opole, 12.10.2009

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 11. sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz .U.z dn.1 września 2004r)

§ 6.

1. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego powierzonego jednostce mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania innej jednostce oraz darowizny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostki przekraczającej kwotę 6000 euro, przeliczoną na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu jej określenia, mogą być przedmiotem darowizny, o ile ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.


PRZETARGI AKTUALNE


ZAKOŃCZENIE TRZECIEGO PRZETARGU (sprzedaż samochodu marki Ford Escort 1,8 TD Kombi)


zak_p3.jpg


OGŁOSZENIE TRZECIEGO PRZETARGU (sprzedaż samochodu marki Ford Escort 1,8 TD Kombi) 


Opole 12.10.2011r. 

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu, ul. Armii Krajowej 4, ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Ford Escort tj. składnika majątku ruchomego, stanowiącego własność Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu.

I . Cena wywoławcza: 500,00 zł (pięćset złotych).

100_2731_800.jpg

Czytaj więcej ...


OGŁOSZENIE DRUGIEGO PRZETARGU (sprzedaż samochodu marki Ford Escort 1,8 TD Kombi)

Opole 28.09.2011r.

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu, ul. Armii Krajowej 4, ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Ford Escort tj. składnika majątku ruchomego, stanowiącego własność Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu.

I . Cena wywoławcza: 1.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

100_2731_800.jpg

Czytaj więcej ...

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU (sprzedaż samochodu marki Ford Escort 1,8 TD Kombi)

Opole 13.09.2011r

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu, ul. Armii Krajowej 4, ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Ford Escort tj. składnika majątku ruchomego, stanowiącego własność Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Opolu.


I . Cena wywoławcza: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

100_2731_800.jpg

Czytaj więcej ...

PRZETARGI ARCHIWALNE

Czytaj więcej ... 


Copyright © 2009 OHP | Polityka prywatnościPowered by iCMS