Informacje o hufcu
Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej jest placówką umożliwiającą uczestnikom kształcenie, bezpłatny pobyt w internacie i całodzienne wyżywienie.


Dane teleadresowe

46-034 Dąbrówka Dolna
ul. Szkolna 5
tel: 77 469 80 22
e-mail:

Oferta edukacyjna


Hufiec w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

• Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach: Krawiec, Sprzedawca, Kucharz, Murarz – tynkarz, Dekarz, Stolarz, Tapicer, Piekarz, Ślusarz, Cieśla, Cukiernik, Wędliniarz, Elektryk, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
Mechanik pojazdów samochodowych, Blacharz, Operator maszyn leśnych.

• Gimnazjum dla Dorosłych. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach: Krawiec, Sprzedawca, Kucharz, Murarz – tynkarz, Dekarz, Stolarz, Tapicer, Piekarz, Ślusarz, Cieśla, Cukiernik, Wędliniarz, Elektryk, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
Mechanik pojazdów samochodowych, Blacharz, Operator maszyn leśnych.

 

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji znajdują się w zakładce: Rekrutacja