W ramach tegorocznego OTK- Młodzieżowe Centrum Kariery w Kluczborku przy współpracy z HP 8-2 w Byczynie ogłosiło konkurs fotograficzny dla uczniów szkoły branżowej OHP. Konkurs polegał na przygotowaniu dwóch zdjęć, które przedstawiały uczestnika podczas zajęć praktycznych w ramach praktycznej nauki zawodu. Przedsięwzięcie cieszyło się zainteresowaniem i już w pierwszych dniach pojawiły się pierwsze prace.

W dniu 14 listopada 2019 r. młodzież Hufca Pracy w Opolu  razem z wychowawcami wzięła udział w ćwiczeniach nietypowych sytuacji w wodzie, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu każdemu z nas. Zajęcia odbyły się na basenie Wodna Nuta w Opolu.

W dniu 14.11.2019r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Namysłowie zorganizowano spotkanie z Funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie Panią asp. sztabowy Katarzyną Ulbrych. Spotkanie odbyło się zgodnie z harmonogramem Wojewódzkiego Programu Edukacyjno-Profilaktycznego ,,Bezpieczna Przystań”.

W środę 13 listopada uczniowie klas branżowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym doboru olejów prowadzonego w ramach programu Młode Kadry firmy Intercars wspólnie z firmą Castrol.

W 8-4 HP w Nysie kontynuowany jest cykl zajęć dla młodzieży we współpracy z  Muzeum Powiatowym w Nysie.Tym razem młodzież  pierwszej klasy Szkoły Branżowej I Stopnia  wraz z wychowawcami wzięła  udział w zajęciach poświęconych ginącym zawodom. Zanikanie niektórych zawodów do którego niewątpliwie przyczynił się postęp cywilizacyjny  i rozwój nowoczesnych technologii spowodował , że nieuchronnie niektóre z zawodów ulegają zapomnieniu.