Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie ruszyło w  trasę i również prowadzi akcję rekrutacyjną do Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnie.

Muzyka moją wartością i sposobem na życie – to był motyw przewodni przedsięwzięcia organizowanego  w dniu 22 lipca 2020 roku w Dworku Artystycznym w Opolu. Organizatorami byli Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie, Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie oraz Fundacja BluesOpole.

Grupa 12 uczestników z województwa opolskiego w dniu 13.07.2020r. wyruszyła na obóz letni „Śladami Jana Pawła II”, zorganizowanym przez Opolską Wojewódzką Komendą OHP w ramach letniego wypoczynku.

W dniu 17. Lipca br. uczestnicy brzeskiego Hufca Pracy w ramach akcji Bezpiecznych wakacje spędzili wolny czas na kręgielni Słoneczny Park w Brzegu.

 

 W dniu 15.07.2020 r. Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka wraz z Wojewódzkim Komendantem OHP w Opolu Dariuszem Medolińskim wręczyli w siedzibie Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP nagrodę Patrycji Fornalik  wyróżnionej w konkursie literackim pt. „Święty Jan Paweł II w moim życiu”.