W dniu 19.06 na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2018/12019. Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły, pani Renata Jabłońska- Denes, która podziękowała kadrze oraz wychowawcom jak i uczniom za trud pracy oraz za wszelkie osiągnięcia i bardzo dobre wyniki w nauce.

Absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz ostatniego rocznika Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych pożegnali szkołę i hufiec. Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się 18 czerwca 2019 r. dla absolwentów, natomiast dla pozostałych klas w dniu 19 czerwca 2019 r.

17 czerwca młodzież Hufca Pracy w Opolu w nagrodę za zwycięstwo w wojewódzkim konkursie „Aktywność – dobry wybór”, pojechała wraz z wychowawcami na wycieczkę do Parku Krajobrazowego Góra św. Anny.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie obecnie realizowane jest trójstronne spotkanie młodzieży pn. „Międzykulturowa ławka – polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze”, dofinansowane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

17 czerwca br. uczestnicy Hufca Pracy w Opolu spotkali się, żeby dyskutować o sztuce i analizować dzieła wielkich malarzy, takich jak: Mikołaj Ciurlionis, Ferdynard Ruszczyc, Anna Krepsztul i innych, których twórczość jest bezpośrednio utożsamiana z Polską i Litwą. Jest to ściśle związane z tym, że młodzież uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Artystyczny obraz Polski i Litwy”, sfinansowanym ze środków Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.