Za kilka dni koniec roku szkolnego, a uczniowie nigdy bardziej nie wyczekiwali tego dnia, tak jak w tym roku. Okres pandemii i nauki zdalnej był trudny za równo dla dzieci jak i ich rodziców. Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku.

W dniach 16 – 18 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP przystąpiła z optymizmem do egzaminu ósmoklasisty. Epidemia COVID – 19 spowodowała , iż ten egzamin wyglądał inaczej niż dotychczas.

W dniu 17.06.2020 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Namysłowie młodzież po egzaminie ósmoklasisty z matematyki w ramach odpoczynku udała się na wycieczkę rowerową do Michalic w celach rekreacyjnych.

W dniach od 16 do 18 czerwca w 8-3 Hufcu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się egzaminy klas ósmych. Składały się one z trzech bloków tematycznych, które były rozwiązywane w trzech dniach.

W dniach 16-18 czerwca br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Namysłowie rozpoczęły się  egzaminy ósmoklasisty oraz egzaminy praktyczne. Uczniowie, którzy po raz pierwszy przystąpili do tego egzaminu byli bardzo przejęci i zdenerwowani.