W dniach 16 i  17 czerwca 2020 r. w Hufcu Pracy w Opolu odbyły się spotkania doradcy zawodowego z uczestnikami klas ósmych, dla których powstały diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych.

Dziś – 16 czerwca - po wielu dniach ciszy i pustych korytarzy, można było w Hufcu zauważyć uśmiechnięte buzie uczestników, którzy przyjechali na egzamin ósmoklasisty. Jak co roku egzamin ten to dla młodych ludzi ważne wydarzenie.

Klub Aktywnych działający przy HP w Opolu od kilku lat współpracuje z różnymi partnerami w mieście Opolu. W bieżącym roku szkolnym przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodzieży Hufca został uczestnik opolskiego hufca Krystian Mędrek, który w listopadzie uczestniczył w ogólnopolskim spotkaniu kapituły młodzieży, na którym poruszano różne pomysły inicjatywy.

 

W dobie pandemii CODIV 19, ograniczonej ilości kontaktów międzyludzkich, pracy zdalnej  i  zajęć szkolnych online, w ubiegłym tygodniu odbyły się e-warsztaty fotograficzne dla uczestników Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu oraz Hufca Pracy w Brzegu.

 

Mijający tydzień w naszej jednostce poświęcony był przyszłym absolwentom i ich egzaminom. Uczniowie klas III Szkoły Branżowej wkrótce będą zdawali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W celu lepszego przygotowania uczestników do tego niewątpliwie ważnego wydarzenia w ich życiu, zwłaszcza zawodowym.