Czytanie dziecku dla przyjemności, dla samej radości bycia razem, wspólnej podróży w świat wyobraźni i przeżywania perypetii  bohaterów daje  niezwykłą szansę rozwijania dziecięcej wrażliwości, serdeczności   i otwartości. Pamiętajmy, że czytając dziecku dajemy mu największy dar – swój czas, wyłączną uwagę, pełne zaangażowanie, nasz entuzjazm. W Przedszkolu czytanie jest czynnością codzienną.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnie wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie  zorganizowali wycieczkę zawodoznawczą dla uczestników OSiW w dniu 26.11.2019r. do Opola.W ramach tego wyjazdu organizatorzy zapewnili wiele atrakcji dla uczestników, którzy przejawiają zainteresowania zawodami służb ratowniczych oraz zawodami artystycznymi.

W dniu 28 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu młodzież szkolna brała udział w warsztatach ratowniczych z udzielania podstawowej pierwszej pomocy podczas wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Zajęcia odbyły się w sali gimnastycznej i odbywały się pod opieką wychowawcy Agaty Olszowej- Popiel (ratownika wodnego Centrum Nurkowego WOPR Opole). Zorganizowane zostały przez HP Opole.

Jak co roku w listopadzie HP Opole zgodnie z tradycją obchodził wigilię św. Andrzeja. Dzień ten wywodzi się z wierzeń ludowych. Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła wszystkim ludom przez wieki. Aby zrozumieć czy zjednać sobie siły przyrody, stosowano liczne wróżby, zabiegi magiczne i zaklęcia.

W ramach realizacji programu profilaktycznego w Zespole Szkół Technicznych w Nysie dla uczniów klas pierwszych Szkoły Branżowej, będących uczestnikami 8-4 Hufca Pracy odbył się w dniu 28.11.2019 r. swoisty miting profilaktyczny prowadzony przez Andrzeja Sowę, autora  książki - bestsellera wydawniczego pt ,, Ocalony’’.