Grupa 20 uczestników z województwa opolskiego w dniu 2.07.2019 r. wyruszyła na obóz letni „Śladami Jana Pawła II”, zorganizowanym przez Opolską Wojewódzką Komendą OHP w ramach letniego wypoczynku. Młodzież mieszkała w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie. Uczestnicy zwiedzili Wadowice, Kraków, Zakopane, Kalwarię Zebrzydowską oraz Lanckoronę.

Uczestnicy Hufca Pracy w Opolu wspólnie z grupą litewskich uczniów z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszko z Kowalczuk (Kalveliai) biorą udział w polsko-litewskiej wymianie w ramach projektu „Artystyczny obraz Polski i Litwy”, sfinansowanego ze środków Polsko - Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ubiegłym tygodniu zakończyła się pierwsza forma wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Nysie. Uczestnicy zrealizowali zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym Magdaleną Wajdzik.

Wraz z rozpoczęciem okresu wakacyjnego, jak każdego roku, wzrasta zainteresowanie zatrudnieniem w ramach Akcji Lato, które prowadzone są w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych. Obecnie dwa duże zakłady pracy prowadzą właśnie taki nabór w powiecie nyskim.

W minionym tygodniu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie odbył się piknik podsumowujący międzynarodowy projekt pt.: „Międzykulturowa ławka polsko-niemiecko-ukraińskie warsztaty rzemieślnicze”, który był jednym z elementów współpracy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz zagranicznych partnerów: Specjalnej Szkoły Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego im. Ruth Cohn z Arnsberg w Niemczech oraz Szkoły Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej z Kosowa na Ukrainie.