Po zakończonym cyklu szkoleń miękkich w Młodzieżowym Centrum Kariery w Nysie odbyły się warsztaty przygotowujące uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” do usamodzielnienia się. Warsztaty prowadzone przez Pana Damiana Michalika reprezentującego Centrum Biznesu i Promocji Kadr miały na celu przede wszystkim nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do rozpoczęcia życia na własny rachunek.

W dniach 1-3 czerwca 2018r. w Ołomuńcu na Morawach odbył się Garden Food Festiwal jest to piknik rodzinny w miejscowym parku na Smetanowych Sadach. Zarząd stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” zwrócił się z propozycja współpracy w realizacji zadań promocyjnych Województwa Opolskiego zleconych przez Marszałka Wojewódzkiego pana Andrzeja Bułę oraz promowania dobrego odżywiania podczas Garden Food Festiwal. Było to spowodowane dobrą dotychczasową współpracą z naszym Ośrodkiem, a także gwarancją solidnie wykonanych powierzonych nam zadań w roku ubiegłym.

W ubiegłym tygodniu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie obchodzony był Dzień Dziecka. Tradycyjnie w tym dniu nie odbywały się zajęcia lekcyjne i praktyczne, a wszyscy spotkali się w internacie aby wspólnie spędzić czas na grach i zabawach, pod hasłem "Dzień Sportu na Dzień Dziecka". Świętowanie rozpoczęto złożeniem życzeń wszystkim "naszym" dzieciom, a po uroczystym otwarciu przystąpiono do rozgrywek w siatkówkę i minifutbol.

W dniu 30.05.2018r. uczestnicy Hufca Pracy w Polanowicach wzięli udział w Gminnym Dniu Dziecka zorganizowanym w Byczyńskim Parku Miejskim. W imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież ze wszystkich szkół i przedszkoli w całej gminie. Imprezę prowadził pan Burmistrz Robert Świerczek oraz pani Wiceburmistrz Katarzyna Zawadzka.

Wczoraj zakończył się cykl zajęć z uczniami siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Praszce. Po reformie edukacji, w roku szkolnym 2017/2018 doradztwo zawodowe zostało włączone do programu nauczania. Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej odwiedzali uczniów w Praszce kilkukrotnie.