W dobie Internetu, kiedy to język pisany upraszczany jest przez stosowane przez młodzież skróty językowe lub zastępowany obrazkami i emotikonami, zasadne wydaje się propagowanie poprawnej polszczyzny i wzbogacanie słownictwa wolnego m.in. od slangu i wulgaryzmów. Dobrą okazją do tego jest ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony 21 lutego.

Podczas tegorocznych ferii zimowych, uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu wyremontowali i pomalowali dwie sale w szpitalu klinicznym na oddziale chirurgii dziecięcej w Opolu. W prace budowlane włączyli się również uczestnicy Hufca Pracy w Opolu odbywający przygotowanie zawodowe w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Luty to nie tylko czas ferii i praktyk dla naszych uczestników, ale także jedno z najmilszych świąt świata. Uczestnicy Hufca Pracy w Opolu wraz z wychowawcą zorganizowali dzień Świętego Walentego. Z uwagi na przerwę zimową w naszej szkole walentynkowy dzień przypadł na 24 lutego.

W dniu 20.02.2020 r. w Kędzierzynie – Koźlu odbyły się fotograficzne warsztaty dla młodzieży i uczestników Hufca Pracy prowadzone przez opiekuna koła artystycznego Beatę Smutek. Uczestnicy zainteresowani zdobyciem wiedzy teoretycznej  i umiejętności praktycznych z dziedziny studyjnej fotografii portretowej, mieli okazję poszerzyć swoje doświadczenie, wykonując zdjęcia nie tylko lustrzanką cyfrową, ale także bardzo obecnie popularnym narzędziem wśród młodych początkujących artystów – smartfonem.

Dnia 24.02.2020  uczestnicy grupy wychowawczej z  Brzegu, a zarazem uczniowie klas I szkoły branżowej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu  wzięli udział w zajęciach na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Spotkanie miało na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów internetowych oraz  zaznajomienie uczestników z problematyką bezpieczeństwa online.