W dniu 23.06.2019r. przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Oleśnie i Starostwa Powiatowego w Oleśnie uczestniczyli w Dniach Praszki z Biesiadą Świętojańską.

W dniu 19 czerwca 2019 głubczycka młodzież wraz ze społecznością szkolną Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach uczestniczyła w uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego 2018/2019.

Dnia 19.06.2019r zakończył się cykl warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla osób bezrobotnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie. Zajęcia były prowadzone przez doradcę zawodowego Magdalenę Wajdzik z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nysie.

Kolejny rok szkoleniowy dobiegł końca. Za chwilę udamy się na długo oczekiwany letni wypoczynek. Mijający rok jest rokiem wyjątkowym, innym niż wszystkie poprzednie lata. Mury naszego hufca opuszczają zarówno uczniowie klasy III gimnazjum, jak i klasy VIII szkoły podstawowej. Długoletnia współpraca z Gimnazjum dla Dorosłych kończy się. Przemija pewna epoka w życiu naszej placówki. Podsumowując należy stwierdzić, że był to dla Hufca Pracy w Nysie czas dobry i owocny jeśli chodzi o pomoc młodzieży w zdobywaniu wykształcenia.

19 czerwca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Namysłowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2018/2019. Wzięli w nim udział uczestnicy hufca, absolwenci klas VIII i III Gimnazjum, rodzice, kadra ŚHP oraz dyrekcja i nauczyciele Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia STO oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.