Dnia 15.01.2019r w Hufcu Pracy w Kędzierzynie- Koźlu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy III klasy Gimnazjum dla Dorosłych oraz VII i VIII klasy z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Kompetencje miękkie odgrywają bardzo istotną rolę na rynku pracy. Warto kształtować je już od najmłodszych lat. Zagadnieniem kompetencji miękkich zajmują się również doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu.

W ramach współpracy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Opolu ze Szkołą Podstawową nr 3 w Ozimku każdego roku odbywają się zajęcia dotyczące lokalnego rynku pracy. Zajęcia prowadzone są w ostatnich klasach – w ósmej klasie szkoły podstawowej oraz w trzeciej klasie gimnazjum. Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom, czym należy się kierować, wybierając szkołę średnią oraz zapoznanie ich ze strukturą szkolnictwa po reformie edukacji.

21 stycznia odbędzie się Dzień Babci, natomiast 22 stycznia – Dzień Dziadka. Hufiec Pracy w Nysie, już dziś zorganizował z tej okazji zajęcia, poświęcone miejscu jakie seniorzy zajmują w życiu młodego człowieka. Ponadto odbyły się zajęcia plastyczne pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”.

W dniu 14 stycznia 2019 roku o godzinie 19.00 głubczycka młodzież uczciła pamięć zmarłego Prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza wspólnie z mieszkańcami Głubczyc i władz miasta.