W dniu 19.12.2018r. w Hufcu Pracy w Polanowicach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Byczyny Iwona Sobania, ks. Proboszcz Jarosław Dębiński, Komendant Wojewódzki Dariusz Medoliński, Barbara Dereń – Dyrektor ZS w Byczynie, Sławomir Olejnik – Wicedyrektor ZS, Mariusz Adamik – Dyrektor PSP w Byczynie, oraz nauczyciele uczący młodzież.

Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu w ramach współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu przeprowadził zajęcia z młodzieżą z II Liceum Ogólnokształcącego.

19.12.2018r. w Hufcu Pracy w Opolu odbył się finał konkursu wiedzy o Elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Uczestnicy Hufca licznie zdecydowali się wziąć udział w konkursie, polegającym na stworzeniu autorskiej prezentacji multimedialnej. Celem konkursu było promowanie portalu ECAM i całej zwiazanej z nim działalności.

18 grudnia 2018 r., tradycyjnie już od ponad 20 lat, przy pięknym wigilijnym stole, zasiadła cała społeczność opolskiego Hufca Pracy, aby celebrować nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

W dniu 17.12.2018r. w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy odbyło się uroczyste, przedświąteczne spotkanie opłatkowe. W uroczystości uczestniczyli: Komendant Główny OHP Pan Bogdan Ścibut, ks. Jarosław Staniszewski Duszpasterz OWK OHP, dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Edward Nycz, prof. dr hab. Zenon Jasiński, Komendant Wojewódzki OHP w Opolu Pan Dariusz Medoliński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Pan Łukasz Kubica, komendanci i kierownicy jednostek terenowych OWK OHP oraz pracownicy OWK OHP.